Dom: Fuld forældremyndighed grundet samværschikane m.v.

Dom om fuld forældremyndighed og samværschikane

Kan bopælsforælderen miste forældremyndigheden på grund af samværschikane? Ja, i sidste ende kan man både miste forældremyndigheden og bopælen.

Dog vil det altid være en konkret vurdering, og det kræver, at der er mange forhold, der taler til samværsforælderens fordel. Det kan fx være samarbejde med kommune, skolefravær, udtalelse fra skole, børnesamtale og børnesagkyndig undersøgelse.

I denne afgørelse kigger vi nærmere på en landsretsdom fra 2020, som er blevet offentliggjort i år 2021. Afgørelsen er et eksempel på, hvornår en samværsforælder kan få den fulde forældremyndighed og bopælen.

Du kan læse mere om afgørelsen som medlem af Familieregler.dk herunder.

Resten af indholdet er kun for månedlig og årlig-medlemmer.
Bliv medlem her