Ugens dom/artikel: Hvem bestemmer hvad som adskilte forældre?

Hvem bestemmer hvad som bopælsforælder, samværsforælder osv.

Hvad bestemmer bopælsforælder? Og hvad med samværsforælder? Hvem kan bestemme hvad, når der er fælles forældremyndighed? I denne uge har vi fundet en juridisk artikel, som vi vil beskrive nærmere.

Læs mere om artiklen herunder.

I ugens dom kigger vi hver uge nærmere på en afgørelse af Familieretshuset/Statsforvaltningen, retten, Ankestyrelsen eller Familiestyrelsen. Vi analyserer afgørelsen og kommenterer den, så du kan få et bedre indblik i, hvordan der bliver truffet afgørelse i sager om samvær, bopæl, forældremyndighed og børnebidrag.

I denne uge kigger vi ikke på en dom, men i stedet en juridisk artikel af cand.jur., ph.d., post.doc., Caroline Adolphsen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Dog beskrives en afgørelse fra patientklagenævnet også nærmere (en afgørelse om en far, der tog barnet til læge og lod barnet behandle, selvom dette normalt ville kræve samtykke fra begge forældre – og hvor lægen ikke kunne gøres ansvarlig).

Læs mere herunder som medlem af Familieregler.dk…

 

Resten af indholdet er kun for månedlig og årlig-medlemmer.
Bliv medlem her