Deling af børnepenge 2019 eller 2020? Få svaret her

Deling af børnepenge

Deling af børnepenge. Hvornår sker det? Bliver det i år 2019 eller år 2020? Er reglerne om deling af børne- og ungeydelsen allerede vedtaget? Og kan man evt. selv aftale delingen allerede i dag?

Det og meget mere kan du læse om i denne i artikel.

Artiklen er senest opdateret d. 20. oktober år 2019, så vær opmærksom på, at der kan være kommet nye regler siden artiklen er blevet udgivet.

Som medlem af Familieregler.dk får du hele tiden opdateringer på ny lovgivning, så du som skilsmisseforælder er sikker på at være ajourført med de nyeste regler. Læs mere om medlemskabet her.

Læs hele artiklen herunder.

Deling af børnepenge

Her i år 2019 er der kommet mange spørgsmål vedrørende reglerne for deling af børnepenge.

Børnepengene kaldes også bl.a. for:

  • Børne- og ungeydelsen
  • Børnechecken

Og lignende.

Børnepenge er de penge, man modtager fra staten.

Hvis barnet er lige meget hvert sted (7/7-ordning), kan du læse mere om, hvem der modtager børnepengene i vores artikel om 7/7 ordning økonomi.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på børnepenge og børnebidrag. Børnebidrag er nemlig et eventuelt bidrag fra samværsforælderen til bopælsforælderen som led i opfyldelse af forsørgelsespligten, mens børnepenge er penge fra staten.

I forbindelse med oplægget til de nye skilsmisseregler fra 1. april 2019, har der også været tale om at ændre reglerne for udbetaling af børne- og ungeydelsen, så denne kunne deles. Der var lagt op til, at skilsmisseforældre, der ikke boede sammen, kunne dele børnepengene, hvis de så barnet nogenlunde lige meget (normalt 7/7-ordning eller 6/8 ordning og fælles forældremyndighed).

Men de regler, der fik virkning fra 1. april 2019, er reglerne fra Børne- og Socialministeriet. Disse regler indeholdt bl.a. en nedlægning af Statsforvaltningen, som den dag i dag i stedet hedder Familieretshuset samt indførelse af regler om mulighed for delt bopæl.

Men børne- og ungeydelsen hører under Skatteministeriet – og derfor et andet ministerium, der ikke fik reglerne om delingen af børnepengene endeligt forhandlet på plads.

Selvom Skatteministeriet faktisk selv offentliggjorde en pressemeddelelse om deres planer. Dette gjorde Skatteministeriet med al sandsynlighed nok, fordi der var opbakninger fra relevante partier, så det var blot et spørgsmål om at få det endeligt vedtaget.

 

Lovforslaget er indtil videre bortfaldet

Men selvom Skatteministeriet nåede at offentliggøre deres planer osv., endte lovforslaget rent faktisk med at bortfalde.

Lovforslaget med navnet “L 224 Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter.“, som havde til hensigt at ændre reglerne for deling af børne- og ungeydelsen har derfor status som bortfaldet.

Et lovforslag skal igennem tre behandlinger. I forbindelse med regeringsskriftet nåede lovforslaget kun igennem første behandling.

 

 

 

Deling af børnepenge – hvornår?

Men hvad sker der så i skrivende stund?

I dag (d. 20. oktober 2019) afventes stadig, hvad der vil ske.

Siden reglerne under Børne- og Socialministeriet blev endeligt vedtaget og har fået virkning, er der blevet valgt ny regering. Nogle af de folketingsmedlemmer, som var med til at vedtage de nye regler dengang, sidder dog også i den nye regering i dag.

Dengang udtalte de, i forbindelse med vedtagelsen af reglerne under Børne- og Socialministeriet, ønske om, at man også skulle kunne dele børnepengene, så længe det ikke skete med tilbagevirkende kraft.

Man må derfor formode, at reglerne under Skatteministeriet med muligheden for at skulle kunne dele børnechecken skal endeligt vedtages og på plads, så den kan deles fra år 2020.

Men som nævnt er reglerne ikke 100% vedtaget endnu, og der kan nå at ske ændringer i planerne.

 

Hvordan bliver reglerne i år 2020?

Reglerne om delingen af børne- og ungeydelsen er ikke blevet endeligt vedtaget.

Derfor kan vi heller ikke vide, om reglerne for delingen vil ske i år 2020 eller ej. Men som nævnt er det noget, man med rette kan formode, selvom det ikke er endeligt.

Lige så snart vi ved mere her på Familieregler.dk, vil vi give besked til vores medlemmer. Hvis du gerne vil holdes opdateret om de nye regler, kan du melde dig ind og få besked, når vi får mere viden om vedtagelsen af reglerne.

 

Kan vi selv lave en aftale om deling af børne- og ungeydelse?

Mange forældre ønsker at kunne indgå en aftale om deling af børne- og ungeydelse allerede den dag i dag.

Så selvom reglerne for delingen ikke er endeligt vedtaget endnu, ønsker forældrene at kunne indgå en aftale sammen, hvor der står, at 50% af det udbetalte beløb skal overføres til den anden forælder.

Der kan dog være forskellige juridiske udfordringer i forbindelse med en aftale om deling af børnechecken.

For eksempel skal det nævnes, at der kan være skattemæssige betænkeligheder ved en sådan aftale. Som udgangspunkt er børne- og ungeydelsen en skattefri ydelse, jf. børne- og ungeydelseslovens § 1.

Men hvis der indgås en aftale om, at der overføres x antal kroner fra den ene forælder til den anden, kan det dog af skattemyndighederne blive anset for at være en afgiftspligtig gave, som skal beskattes. Det kan derfor i forbindelse med en sådan aftale være en god idé at kontakte skat for at høre nærmere om reglerne for dette.

Har du brug for rådgivning omkring muligheden for indgåelse af aftale/kontrakt om deling af børne- og ungeydelse, kan du få hjælp ved at melde dig ind som medlem hos Familieregler.dk.

 

Få hjælp til regler for deling af børnepenge her

Har du brug for mere hjælp til reglerne for deling af børnepenge?

Så kan det være en god idé at melde dig ind som medlem af Familieregler.dk.

Medlemskabet er til dig, der er skilsmisseforælder eller kender en skilsmisseforælder. Du får adskillige fordele som medlem.

Du får bl.a. følgende fordele:

Du kan læse mere om fordelene ved medlemskabet her:

 

Skrevet af Alexander
Alexander er uddannet jurist/cand.jur. og er rådgiver på Familieregler.dk.

Skriv et svar.