Hvad skal bopælsforælderen sørge for? Læs svaret her.

Hvad skal bopælsforælderen sørge for guide

Hvad skal bopælsforælderen sørge for? Og hvad skal samværsforælder betale? Hvad med transport? Hvem skal hente og bringe barnet til og fra samvær?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Har du brug for mere hjælp, kan du melde dig ind som medlem hos Familieregler.dk. Som medlem kan du bl.a. læse vores e-bog “Børnebidrag og udgifter“, som forklarer om emnet samt stille spørgsmål i bl.a. vores Facebook-community.

Læs hele artiklen herunder.

Hvad skal bopælsforælderen sørge for?

Men hvad skal bopælsforælderen så sørge for? Hvad skal bopælsforælderen betale for, som samværsforælderen ikke skal?

Mange forældre vil gerne være bopælsforælderen, bl.a. fordi denne forælder kan bestemme mere, som den anden forælder ikke kan – og i mange tilfælde mener begge forældre, at det vil være det bedste for barnet med dem som bopælsforælder.

Men man skal huske på, at det at være bopælsforælder også er forbundet med nogle pligter.

Se videoen herunder om, hvad bopælsforælderen skal sørge for (varer 3:00):

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

 

Bopælsforælder pligter

Bopælsforælderen har bl.a. følgende pligter:

  • Bopælsforælderen har ansvar for en række udgifter
  • Bopælsforælderen har ansvaret for barnet, hvis samværsforælder aflyser samværet
  • Hvis der betales børnebidrag, skal bopælsforælderen betale for en række særlige udgifter
  • Begge forældre – både bopælsforælder og samværsforælder har et fælles ansvar for transport til/fra samvær

Lad os se lidt nærmere på det.

Det er bopælsforælderen, der automatisk vil få forskellige regninger tilsendt, fordi regningerne bliver sendt til den forælder, hvor barnet har bopæl.

 

Det siger loven

Begge forældre har en forsørgelsespligt over for barnet – derfor har bopælsforælderen også en sådan pligt. “Begge forældre har pligt til at forsørge barnet“, som der står i børnebidragslovens § 13.

Begge forældre har pligt til at forsørge barnet efter børnebidragslovens § 13.

Men bopælsforælderen kan kun opfylde denne pligt ved at tage del i de daglige udgifter til barnets forsørgelse. Omvendt kan samværsforælderen opfylde pligten ved enten at betale børnebidrag eller stå for barnets daglige forsørgelse i en 7/7-ordning eller 6/8-ordning (og normalt kun ved fælles forældremyndighed).

Hvis betingelserne er opfyldt kan bopælsforælderen dog søge om, at samværsforælderen skal betale børnebidrag. Hvis betingelserne for børnebidrag ikke er opfyldt, skal samværsforælderen i stedet opfylde sin forsørgelsespligt på anden vis.

Hvornår kan bopælsforælderen så ikke søge om børnebidrag?

 

Bopælsforælderen kan ikke forlange betaling af børnebidrag, hvis…

Kort fortalt kan bopælsforælderen ikke søge børnebidrag ved fælles forældremyndighed, hvis der er 2 betingelser opfyldt:

  1. Barnet er ca. lige meget hos hver forælder (7/7-ordning eller 8/6-ordning, eller hvad der svarer til dette)
  2. Samværsforælderen står for barnets daglige forsørgelse

Hvis der er fælles forældremyndighed, og disse to betingelser er opfyldt, kan samværsforælderen undgå at skulle betale børnebidrag, da samværsforælderen i det tilfælde opfylder forsørgelsespligten.

Hvis der er fælles forældremyndighed, kan bopælsforælderen ikke forlange, at samværsforælderen skal betale børnebidrag, hvis barnet er ca. lige meget hos hver forælder (7/7 eller 8/6 el. lign.), og hvis samværsforælderen også betaler til barnets daglige forsørgelse.

 

Ansvaret for samværet

Når man snakker om, hvad bopælsforælderen skal sørge for, er det også værd at nævne ansvaret for samværet.

Det er begge forældres ansvar, at barnet har samvær med samværsforælderen, hvis det vil være det bedste for barnet. Dette står nemlig i forældreansvarslovens § 19:

§ 19. Barnets forbindelse med begge forældre søges bevaret ved, at barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos.”

Men man skal huske på, at samvær er en ret for barnet og ikke en pligt for samværsforælderen. Man kan ikke tvinge samværet igennem, hvis samværsforælderen for eksempel ikke vil eller kan.

Samværsforælderen kan aflyse i sidste øjeblik, og så er det i princippet bopælsforælderens ansvar at finde ud af, hvad der så skal ske.

Hvis samværsforælderen ofte aflyser eller ikke overholder aftaler, kan det selvfølgelig have indflydelse på samværsaftalen, som eventuelt vil kunne ændres af Familieretshuset. Både fordi det ikke er holdbart for bopælsforælderen, men også fordi det ikke er holdbart for barnet, der ikke ved, om det skal have samvær med samværsforælderen eller ej og dermed kan blive skuffet og ked af det.

Samvær er en ret for barnet – ikke en pligt for forælderen. Bopælsforælderen skal være beredt på, at forælderen kan aflyse eller ændre aftalen.

 

Hvis der betales børnebidrag

Hvad skal bopælsforælderen sørge for, hvis der betales børnebidrag?

Begge forældre har en forsørgelsespligt over for barnet. Det står bl.a. i børnebidragslovens § 13:

“§ 13. Forældrene er hver for sig forpligtet til at forsørge barnet. Barnet skal forsørges, opdrages og uddannes under hensyn til forældrenes livsvilkår og barnets bedste.”

Hvis samværsforælderen betaler børnebidrag, opfylder denne forælder sin forsørgelsespligt på den måde. Samværsforælderen kan herefter ikke forpligtes til at skulle betale andet end det, der relaterer sig til samværet, eller det, som samværsforælderen har brug for.

Dette kan du også læse lidt mere om længere nede.

Når der betales børnebidrag skal bopælsforælderen bl.a. stå for:

  • Tøj til årstiden under samværet
  • Receptpligtig medicin under samværet

Hvis der betales børnebidrag, skal bopælsforælderen derfor bl.a. stå for garderoben til barnet. Også barnets garderobe under samværet. Bopælsforælderen skal derfor sørge for tøj til årstiden, mens barnet er hos samværsforælderen.

Det skal også nævnes, at bopælsforælderen også kan pålægges at skulle betale for receptpligtig medicin under samværet. Dette område er forholdsvis omdiskuteret, da det er en konkret vurdering. Der er derfor jurister og børnesagkyndige i Familieretshuset, der træffer afgørelser både i overensstemmelse med dette og ikke i overensstemmelse med dette.

Hvis der betales børnebidrag, skal bopælsforælderen bl.a. stå for tøj til årstiden samt som udgangspunkt receptpligtig medicin under samværet.

 

Hvad skal samværsforælderen sørge for, hvis der betales børnebidrag?

Hvis der betales børnebidrag skal bopælsforælderen derudover stå for de udgifter, som ikke relaterer sig til samværet, eller som samværsforælderen indvilliger i på anden måde at betale til.

Hvis der betales børnebidrag skal bopælsforælderen for eksempel betale for institution, lommepenge, forsikringer, fritidsaktiviteter og lignende udgifter. Til betaling af dette får bopælsforælderen børnebidraget, børne- og ungeydelsen samt mulighed for diverse andre tilskud.

Bopælsforælderen skal betale for disse udgifter, medmindre der er visse udgifter, som samværsforælderen har brug for eller ønsker at betale til.

Hvis samværsforælderen ønsker, at barnet skal gå til en bestemt fritidsaktivitet, men bopælsforælderen ikke ønsker at betale til denne fritidsaktivitet, kan det være op til samværsforælderen selv at skulle betale for udgiften.

Det samme gælder også, hvis samværsforælderen fx ønsker en bestemt privatskole, men bopælsforælderen ikke alene ønsker at betale til denne udgift.

Hvordan I som forældre gør i praksis, er der forskellige løsninger på. Hvis du har et medlemskab, kan du læse om nogle af løsningerne i e-bogen “Børnebidrag og udgifter“, eller stille spørgsmålet i vores Facebook-community med andre ligesindede forældre.

 

Hvem skal betale hvad, hvis der ikke betales børnebidrag?

Hvis der ikke betales børnebidrag, skal begge forældre betale til barnets daglige forsørgelse.

Modtageren af børne- og ungeydelsen (bopælsforælderen) skal dog normalt betale en smule mere fx institutionen.

Derfor skal begge forældre hver især stå ca. lige meget for betalingen af udgifterne til barnets forsørgelse.

Men hvis samværsforælderen ikke betaler til barnets daglige forsørgelse, kan bopælsforælderen søge om børnebidrag via Familieretshuset.

Men husk, at der er ingen regler uden undtagelser, og hvis Familieretshuset involveres, vil det være en konkret vurdering ud fra jeres individuelle situation.

Læs meget mere om dette i vores e-bog “Børnebidrag og udgifter“.

 

Hvad skal samværsforælder betale, hvis der betales børnebidrag?

Men hvad så med samværsforælderen? Hvad skal denne forælder betale af udgifter i forbindelse med samvær?

Samværsforælderen har en række udgifter i forbindelse med samvær – også selvom denne forælder betaler børnebidrag.

Samværsforælderen skal betale:

  • Udgifter relateret til samvær
  • Udgifter som samværsforælderen ønsker

Hvad dette helt præcist betyder, kan du læse mere om i vores e-bog “Børnebidrag og udgifter“.

Hvis samværsforælderen ikke betaler børnebidrag, skal samværsforælderen opfylde sin forsørgelsespligt. Hvis samværsforælderen ikke gør dette, kan bopælsforælderen anmode Familieretshuset om at træffe afgørelse om betaling af børnebidrag.

 

Hvem skal stå for transporten til og fra samvær?

Hvad så med transporten? Hvem skal hente og bringe barnet?

Reglen er, at I som forældre selv skal blive enige om det. Dette står bl.a. i forældreansvarslovens § 19, stk. 2:

”Stk. 2. Forældrene har et fælles ansvar for, at barnet har samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos, og for transporten af barnet i forbindelse med samvær.”

Hvordan I løser det, er op til jer. Det er jeres eget ansvar, at for fordelingen af udgifter til transport i forbindelse med samværet.

Familieretshuset blander sig sjældent i sager om transport.

Læs mere om dette i vores e-bog “Børnebidrag og udgifter“.

 

Få hjælp til hvad bopælsforælderen skal sørge for her

Brug for mere hjælp til hvad bopælsforælderen skal sørge for? Eller bare brug for hjælp til regler for børnebidrag, udgifter i forbindelse med samværet eller noget helt tredje?

Så meld dig ind som medlem hos Familieregler.dk.

Som medlem får du adskillige fordele, der hjælper dig med at få bedre kendskab til dine rettigheder og pligter som adskilt forælder.

Medlemmer af Familieregler.dk får for en fast pris hver måned bl.a. adgang til:

Og meget mere. Der er selvfølgelig ingen binding eller skjulte gebyrer.

Læs mere om medlemskabet her

 

 

Skrevet af Alexander
Alexander er uddannet jurist/cand.jur. og er rådgiver på Familieregler.dk.