Ugens dom: Børnebidrag og betaling af udgifter

Dom om betaling af børnebidrag

Børnebidrag og betaling af udgifter. Hvad siger lovgivningen om regler for fastsættelse af børnebidrag? Hvordan fortolkes reglerne i sager i systemet?

Det kan du læse mere om i denne artikel.

I ugens dom kigger vi hver uge nærmere på en afgørelse af Familieretshuset/Statsforvaltningen, retten, Ankestyrelsen eller Familiestyrelsen. Vi analyserer afgørelsen og kommenterer den, så du kan få et bedre indblik i, hvordan der bliver truffet afgørelse i sager om samvær, bopæl, forældremyndighed og børnebidrag.

I denne uge kigger vi nærmere på en afgørelse om fastsættelse af børnebidrag – nærmere bestemt, at samværsforælder ikke skulle betale børnebidrag, selvom samværsordningen gik fra en deleordning til en 9/5-ordning.

Der er aldrig to sager, der er ens. Har du brug for hjælp eller sparring til din situation, kan du derfor melde dig ind som medlem af Familieregler.dk og få mere hjælp. Læs mere om medlemskabet her. Med et medlemskab får du også adgang til e-bogen “Børnebidrag og udgifter“.

Læs hele artiklen herunder.

Børnebidrag – hvornår skal der betales kort fortalt?

Begge forældre er forpligtet til at betale til barnets forsørgelse. Det står i børnebidragslovens § 13.

Hvordan en forælder kan opfylde sin forsørgelsespligt, hvis forældrene ikke bor sammen, afhænger bl.a. af, hvor meget barnet opholder sig hos hver af forældrene.

Der er overordnet set 2 betingelser, der generelt skal være opfyldt, før børnebidrag kommer på tale ved fælles forældremyndighed:

 1. Barnet er ikke ca. lige meget hos hver forælder (7/7ordning eller 8/6-ordning)
 2. Begge forældre opfylder ikke forsørgelsespligten

Dette fremgår af vejledning om børne- og ægtefællebidrag – bl.a. punkt 5.2.1.1. om vurderingen af en forælders forsørgelsespligt. Hvis barnet er ca. lige meget hos hver forælder, er det normalt svært (men ikke umuligt) at få afgørelse om børnebidrag igennem.

Hvis samværsforælderen betaler til barnets forsørgelse og dermed opfylder sin forsørgelsespligt er det desuden også svært at få afgørelse om børnebidrag igennem.

Reglerne er yderligere beskrevet i e-bogen “Børnebidrag og udgifter“, som du får adgang til som medlem af Familieregler.dk.

Lad os kigge nærmere på, hvordan disse regler fortolkes af myndighederne.

Ved fælles forældremyndighed kan samværsforælderen ikke pålægges at betale børnebidrag, hvis barnet er ca. lige meget hvert sted, og samværsforælderen betaler til barnets forsørgelse.

 

Om afgørelsen

Ugens afgørelse (Familiestyrelsens afgørelse af d. 20. november 2009, j.nr. 2009-510-01630) vedrører en ansøgning fra bopælsforælderen om at betale børnebidrag til barnets forsørgelse. Der var fælles forældremyndighed.

Forældrene havde indtil foråret 2008 praktiseret en deleordning (7/7-ordning eller tilsvarende). Der blev ikke betalt børnebidrag under denne ordning. Samværet blev dog af Statsforvaltningen ændret til en 9/5-ordning af hensyn til barnet.

Statsforvaltningen (hedder den dag i dag Familieretshuset) pålagde derfor samværsforælderen at betale børnebidrag. Familiestyrelsen (er den dag i dag i stedet familieretten) ændrede afgørelsen, så samværsforælderen IKKE skulle betale børnebidrag.

Læs mere om, hvorfor Familiestyrelsen ændrede afgørelsen herunder.

 

Hvem betalte hvad?

I forbindelse med sagen var det væsentligt, hvem af forældrene der betalte hvad.

Familiestyrelsen indhentede derfor oplysninger fra forældrene om betaling af udgifter til barnets forsørgelse.

I sagen kom det frem, at bopælsforælderen betalte:

 • Institution
 • Frugt- og mælkordning
 • Fritidsaktiviteter
 • Transport
 • Frisør
 • Tøj og fodtøj
 • Udgifter i forbindelse med skolegangen
 • Ture i friluftsbad
 • Lommepenge

Samværsforælderen betalte følgende udgifter:

 • Delvist udgifter til tøj
 • Frugt- og mælkeordning
 • Transport
 • Fritidsaktiviteter
 • Halvdelen af skolefotos
 • Friluftsbad og andre forlystelser

Derudover betalte samværsforælder til nogle opsparinger til barnet. Samværsforælderen betalte også hvert år for en rejse til Tyrkiet.

Til sagen oplyste samværsforælderen desuden, at udgifterne til barnets forsørgelse ville betales i samme omfang, som da barnet opholdt sig lige meget hos samværsforælderen og bopælsforælderen.

Der var uenighed om fordelingen af udgifter til:

 • Mælke- og frugtordning
 • Overtøj og sko

Derudover var forældrene ikke enige om størrelsen af udgifter forbundet med fodboldtræningen.

 

Familiestyrelsens afgørelse: samværsforælder skal ikke betale børnebidrag

I Familiestyrelsen bliver der truffet afgørelse om, at samværsforælderen ikke skal betale børnebidrag.

Familiestyrelsen udtaler: “Ud fra en konkret skønsmæssig vurdering, mener vi ikke, at der for tiden er grundlag ofr at pålægge dig at betale bidrag til B.“, hvor B er barnet.

Familiestyrelsen kommer frem til, at selvom der er en 9/5-ordning, opfylder samværsforælderen sin forsørgelsespligt ved at betale ovenstående udgifter. Selvom det konkret svarer til, at samværsforælderen betaler mindre beløb end bopælsforælderen, opfylder samværsforælderen stadig sin forsørgelsespligt, hvilket er det væsentlige i sagen.

Familiestyrelsen udtaler: “Ud fra oplysningerne om din hidtidige deltagelse i forsørgelsesudgifterne, og dit ønske om at fortsætte hermed, mener vi ikke, at det forhold, at B opholder sig færre dage hos dig end tidligere, i sig selv kan føre til en ændret vurdering.

Familiestyrelsen udtaler ligeledes i afgørelsen, at indbetalinger til børneopsparing ikke har betydning. Derudover har bopælsforælderens nye samlever heller ikke betydning for eventuelt fastsættelse, da den nye samlever ikke har forsørgelsespligt over for barnet.

 

Juristens analyse af afgørelsen om børnebidrag

Uddannet cand.jur./jurist, Alexander Bojsens, analyse af afgørelsen:

Afgørelsen er et klassisk eksempel på, at der ikke bliver foretaget en ‘krone-for-krone’-vurdering af, hvem der betaler hvad. Udgangspunktet er, at betales der ikke børnebidrag, skal forældrene betale ca. ligeligt til alle udgifter til barnets forsørgelse, og ellers kan der søges om børnebidrag.

Men selvom den ene forælder betaler mindre, kan forælderen alligevel opfylde sin forsørgelsespligt, hvilket vil være en konkret vurdering fra sag til sag.

Derudover er det også relevant for skilsmisseforældre at vide, at selvom barnet ikke er ca. lige meget hvert sted, er det ikke ens betydende med, at børnebidrag kan komme på tale.

Afgørelsen illustrerer, at skal børnebidraget fastsættes af myndighederne, skal samværsforælderen efter en konkret vurdering ikke opfylde sin forsørgelsespligt – ellers vil samværsforælderen ikke kunne pålægges at skulle betale børnebidrag.

Det afgørende er, om samværsforælderen efter en konkret vurdering betaler til barnets forsørgelse i en sådan grad, at det vurderes, at samværsforælderen opfylder sin forsørgelsespligt.

 

Brug for hjælp til din sag om børnebidrag og udgifter i forbindelse med samvær?

Der er aldrig to sager, der er ens. For der er aldrig to familier, der er ens.

Derfor kan det være en god idé at få personlig rådgivning og vejledning i forhold til lige præcis din situation. Du behøves dog ikke betale mange tusinde kroner til en jurist eller advokat for at få hjælp og rådgivning.

Med et medlemskab hos Familieregler.dk får du som skilsmisseforælder adskillige fordele, der kan hjælpe dig med din situation.

Du får bl.a. følgende fordele som medlem:

Og meget mere. Alle disse fordele får du til en fast pris hver måned, så du ikke behøves være nervøs for en dyr advokatregning, der blev dyrere, end du troede. Og der er selvfølgelig ingen binding eller skjulte gebyrer.

Læs mere om medlemskabet her:

 

LÆS OM MEDLEMSKABET HER

 

Skrevet af Alexander
Alexander er uddannet jurist/cand.jur. og er rådgiver på Familieregler.dk.

Skriv et svar.