Ændring af bopælsforældre – barnets bopælsadresse

Ændring af bopælsforældre Familieregler.dk

Ændring af bopælsforældre. Hvordan flytter jeg mit barns adresse? Hvordan er reglerne for ændring af barnets bopælsadresse? Hvad hvis den ene ønsker at flytte, og vi har fælles forældremyndighed? Og hvad sker der med barnets bopæl, når vi går fra hinanden? Og hvordan flytter man barnets adresse?

Det og meget mere kan du læse mere om i denne artikel.

Folkeregisteradresse reglerne og reglerne om bopælsforældre efter forældreansvarsloven er komplicerede. Hvis du stadig har brug for hjælp efter at have læst denne artikel, er du velkommen til at blive medlem hos Familieregler.dk for at få mere hjælp. Læs mere om medlemskabet her.

Læs hele artiklen herunder.

 

Ændring af bopælsforældre

Vil den ene af jer ændre, hvem der skal være bopælsforældre?

Det har indflydelse på, hvem der kan bestemme hvad. Det kan du også læse om i vores artikel om bopælsforældre.

Det kan lade sig gøre på 2 måder:

 1. I er enige og laver aftale herom
 2. I er uenige og starter sag i Familieretshuset

 

Ændring af bopælsforældre ved enighed

Hvis I begge er enige om, at I ønsker at ændre bopælsforælderen fra den ene forælder til den anden, kan I aftale dette uden involvering af Familieretshuset.

Det er en god idé at få lavet en skriftlig aftale om ændring af bopælsforældre. Hvis du har et premium- eller plus-medlemskab hos Familieregler.dk, hjælper vi gerne med at gennemse en aftale om, at barnets bopæl ændres.

 

Ændring af bopælsforældre ved uenighed

Hvis I ikke kan blive enige, kan enhver af jer starte en sag ved Familieretshuset.

Familieretshuset vil normalt indkalde til et konfliktmæglingsmøde, hvor I begge vil blive hørt. I vil normalt blive vejledt i reglerne af en jurist, og få forklaret, hvordan en dommer i retten normalt træffer afgørelse om barnets bopæl.

Hvis I stadig ikke kan blive enige, kan sagen sendes videre til retten. I sidste ende kan en dommer træffe afgørelse om, hvem der skal være bopælsforælderen.

 

Ændring af barnets bopælsadresse via retssag

Hvis sagen kommer så vidt, at den kommer for retten og for en dommer, vil en dommer kunne træffe afgørelse om, hvem der skal have barnets bopæl. Dommeren vil foretage en helhedsvurdering af sagen. Alle argumenter kan blive relevante, men nogle vil veje tungere end andre.

Kort fortalt vil dommeren bl.a. vurdere sagen ud fra:

 • Barnets tilknytning til nærområdet
 • Forældrenes samarbejde
 • Hvordan det har fungeret hidtil
 • Hvem der er en primære omsorgsperson
 • Andre faktorer (som fx psykiske og fysiske sygdomme, tidligere strafovertrædelser og lignende)

Hvis du har brug for en vurdering af din sag, kan du som medlem af Familieregler.dk stille sit spørgsmål i vores Facebook-community. Læs mere om medlemskabet her.

Kan I ikke blive enige om, hvem der skal være bopælsforælderen, kan en sag i Familieretshuset indledes. Kan I heller ikke blive enige her, kan sagen sendes videre til familieretten, hvor en dommer vil træffe afgørelse efter en konkret vurdering.

Sager om bopælsforældre i familieretten vil altid være en konkret vurdering (individuel vurdering i forhold til jeres situation).

Hvis en bopælsforælder for eksempel flytter med et 12-årigt barn fra Sjælland til Jylland, kan samværsforælderen starte en sag om at få ændret barnets bopæl, da barnets tilknytning til nærområdet på Sjælland med al sandsynlighed vil være stor (barnet har kammerater i skole, går måske til fritidsaktivitet osv. på Sjælland). Dog er det en helhedsvurdering, for hvis samværsforælderen kun har haft en 12/2-ordning og har en tidligere voldsdom, så vil samværsforælderen omvendt måske ikke have den bedste sag.

 

Delt bopæl

Husk på, at der siden 1. april 2019 er kommet nye regler for bopæl.

Barnets bopæl når I går fra hinanden vil være delt. I praksis betyder det, at I begge vil være bopælsforældre. I skal derfor begge være enige om det, som bopælsforælderen ellers normalt vil kunne bestemme alene.

Delt bopæl vil sige, at I begge i praksis vil være bopælsforældre, fordi I begge skal være enige om de forhold, som man som bopælsforælder kan bestemme.

Det er ifølge forældreansvarslovens § 3: “overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvor i landet bopælen skal være.

De første 3 måneder efter samlivsophøret skal I igennem en refleksionsperiode, hvor I vil have delt bopæl. I refleksionsperioden kan der ikke indledes en sag om barnets bopæl. Efter refleksionsperioden på de 3 måneder vil I fortsat have delt bopæl, medmindre I er enige om andet, eller der startes en sag om barnets bopæl.

 

Folkeregisteradresse regler

Vær opmærksom på, at der lovgivningsmæssigt kan være forskel på folkeregisteradresse reglerne og forældreansvarslovens regler.

Teoretisk kan en bopælsforælder efter CPR-loven godt være en anden end bopælsforælderen efter forældreansvarslovens regler.

Det kan for eksempel være tilfældet, hvor I aftaler, at den ene skal være bopælsforælderen, selvom den anden ser barnet mere.

Efter CPR-lovens § 8 skal kommunalbestyrelsen (Borgerservice hos kommunen) registrere barnet med bopæl hos den forælder, hvor barnet opholder sig mest. Også selvom I har aftalt, at det er den anden forælder, der skal være bopælsforælder.

Der står nemlig følgende i CPR-lovens § 8:

“§ 8. Kommunalbestyrelsen skal registrere et barn, hvis forældre ikke har samme bopæl, med bopæl hos den af forældrene, som barnet opholder sig mest hos, uanset hvem af forældrene der har forældremyndigheden eller er bopælsforælder efter forældreansvarsloven.”

Kommunalbestyrelsen (Borgerservice) skal registrere barnet der, hvor det opholder sig mest.

Man kunne forestille sig en situation, hvor der var en 6/8-ordning, men aftalt bopæl hos den forælder, hvor barnet er 6 nætter på en 14-dages periode. Dermed vil kommunalbestyrelsen normalt træffe afgørelse om, at barnet skal have folkeregisteradresse hos den forælder, der har barnet 8 nætter, mens den forælder, der har barnet 6 nætter vil være bopælsforælder efter forældreansvarslovens regler.

Og hvorfor er det så af betydning?

På nuværende tidspunkt vil det være den forælder, der har barnets folkeregisteradresse, der får de socialøkonomiske fordele, der er. For eksempel kan forælderen med barnets folkeregisteradresse få udbetalt børne- og ungeydelsen, søge friplads, søge om boligsikring osv.

Der har med den forrige regering været en del snak om at ændre det, så børne- og ungeydelsen mv. vil kunne deles ved en 7/7-ordning eller 6/8-ordning, men det er i skrivende stund ikke vedtaget.

Det skal dog nævnes, at en dommer i familieretten dog ikke vil træffe afgørelse om, at barnet skal have bopæl et sted, hvor barnet er mindre tid end hos den anden forælder, da det strider imod fortolkningen af begreberne samværsforælder og bopælsforælder samt forældreansvarsvejledningen.

 

Hvordan flytter jeg mit barns adresse?

Hvis du ønsker at flytte dit barns adresse, kan du melde flytningen til folkeregistret via Borger.

Herefter vil Borgerservice sikre sig, at barnet opholder sig mest hos dig. Hvis I som forældre ikke er enige om, hvor barnet opholder sig mest, kan Borgerservice bede jer udfylde et afkrydsningsskema i forhold til, hvor barnet har været mest.

På baggrund af dette samt jeres oplysninger kan Borgerservice træffe afgørelse efter CPR-lovens regler.

Hvis den ene flytter barnets adresse, og flytter langt væk, har den anden forælder mulighed for at søge om barnets bopæl efter forældreansvarslovens regler. Den forælder, der flytter, har en underretningsfrist på 6 uger efter forældreansvarslovens § 18. I den tid kan samværsforælderen så indlede en sag, hvis denne forælder ønsker dette.

Hvis du vil flytte dit barns adresse, skal du varsle den anden forælder med minimums 6 ugers frist. Du skal melde flytningen via Borger.dk. Hvis den anden forælder ikke ønsker, du flytter barnets adresse, kan denne forælder starte en retssag om barnets bopæl.

Har du brug for mere hjælp til regler for ændring af bopælsforældre? Så læs med herunder.

 

Brug for mere hjælp til regler for ændring af bopælsforældre?

Hvis du stadig har brug for hjælp til reglerne for ændring af bopælsforældre, er et medlemskab hos Familieregler.dk noget for dig.

Med et medlemskab får du som skilsmisseforælder mange fordele. For et fast beløb hver måned får du bedre kendskab til reglerne som adskilt forælder og dermed bedre kendskab til dine rettigheder og pligter.

Du kan bl.a. få svar på dine spørgsmål via:

 • Vores e-bøger
 • Stille spørgsmål i vores Facebook-community
 • Online foredrag hver uge om forskellige temaer
 • Adgang til vores online brevkasse

Der er ingen binding eller skjulte gebyrer. Så spar på advokatregningen og meld dig ind i dag.

Læs mere om medlemskabet her

 

LÆS OM MEDLEMSKAB HOS FAMILIEREGLER.DK HER

 

Skrevet af Alexander
Alexander er uddannet jurist/cand.jur. og er rådgiver på Familieregler.dk.

Skriv et svar.