Afgørelser

Dom om fuld forældremyndighed og samværschikane

Dom: Fuld forældremyndighed grundet samværschikane m.v.

Kan bopælsforælderen miste forældremyndigheden på grund af samværschikane? Ja, i sidste ende kan man både miste forældremyndigheden og bopælen. Dog vil det altid være en konkret vurdering, og d...

Afgørelse om midlertidig fuld forældremyndighed

Dom: Midlertidig overførsel af forældremyndighed til far

Hvad sker der, hvis bopælsforælderen nægter at udlevere barnet tilstrækkelig mange gange? Denne afgørelse fra 2016 viser, at i værste fald kan bopælsforælderen midlertidigt miste forældremyndighed...

BETALING AF BØRNEBIDRAG I 7/7 ORDNING

Dom: Skal der betales børnebidrag ved 7/7-ordning?

Kan bopælsforælderen få børnebidrag, selvom der er en 7/7-ordning? Og hvad hvis bedstemoren betaler en del af udgifterne (men ikke forælderen selv)? Har det nogen indflydelse? Find ud af det i den...

Dom om børnebidrag og stiltiende accept

Dom: Stiltiende accept af nedsættelse af børnebidrag

Er en stiltiende accept af nedsættelse af børnebidrag gyldig? Find ud af det i denne artikel På Familieregler.dk kigger vi jævntligt nærmere på en afgørelse af Familieretshuset/Statsforvaltningen...

Hvem bestemmer hvad som bopælsforælder, samværsforælder osv.

Ugens dom/artikel: Hvem bestemmer hvad som adskilte forældre?

Hvad bestemmer bopælsforælder? Og hvad med samværsforælder? Hvem kan bestemme hvad, når der er fælles forældremyndighed? I denne uge har vi fundet en juridisk artikel, som vi vil beskrive nærmere....

Deleordning afgørelse 11-årig Familieregler.dk

Ugens dom: Deleordning for 11-årigt barn

Deleordning. Læs denne afgørelse om deleordning for et 11-årigt barn. Afgørelsen er en del af temaet "Det juridiske i deleordninger" på Familieregler.dk, hvor vi hver uge har 'ugens dom'. Læs mer...

Argumenter i sager om samvær

Ugens dom: Argumenter i samværssager

Argumenter i samværssager. Hvilke argumenter skal man bruge i Familieretshuset (det nye Statsforvaltningen)? Hvad kan tale for det, som man ønsker i forhold til samvær? Bliv bedre forberedt inden mø...

Ferie og samvær afgørelse

Ugens dom: samvær og ferie – aflysning af samvær i jul

Samvær ferie. Hvordan er reglerne for feriesamvær? Hvad kan man udlede af forældreansvarsloven? Har bopælsforælder ret til ferie med barnet, selvom det går ud over samværsforælderen? Det kan du læse m...

Ugens dom: Ophævelse af samvær med et 10-årigt barn

Hvad er de vigtigste ting man har fokus på og hvad bliver der lagt vægt på i afgørelser om samvær? Det kan du læse mere om i denne artikel. I ugens dom kigger vi hver uge nærmere på en afgørelse af Fa...

Afgørelse om samvær Familieregler.dk

Ugens dom: samvær med 3- og 4-årigt barn

Hvor meget samvær hvornår? Hvor meget samvær har samværsforælderen ret til, hvis barnet er under 6 år? Hvad hvis barnet er 3 år? Eller hvis alderen på barnet er 4 år? Kan samværsforælderen få dele...

Bopælsforælder retssag far

Ugens dom: 3-årig barn fik bopæl hos far (bopælsforælder)

Bopælsforælder og far. Kan faderen være bopælsforælderen? Og hvis ja, hvad der bliver der lagt vægt på i sager om barnets bopæl ift. argumenter? Det kan du læse mere om i denne artikel. I ug...

Bopælsforælder

Ugens dom: Bopælsforælder er den, hvor barnet opholder sig mest

Bopælsforælder. Er bopælsforælderen den, hvor barnet opholder sig mest? Eller kan man godt aftale, at en forælder skal være bopælsforælder, men at denne forælder ser barnet mindre end den anden? Og ka...

Dom om betaling af børnebidrag

Ugens dom: Børnebidrag og betaling af udgifter

Børnebidrag og betaling af udgifter. Hvad siger lovgivningen om regler for fastsættelse af børnebidrag? Hvordan fortolkes reglerne i sager i systemet? Det kan du læse mere om i denne artikel. I ugens ...

Børnesamtale dom

Ugens dom: Børnesamtale og barnets perspektiv

Børnesamtale. Hvornår bliver børn indkaldt til børnesamtaler i Familieretshuset eller i retten (familieretten)? Og kan det betale sig at hæfte sig ved det, hvis barnet ikke bliver indkaldt til samtale...

Dom om fuld forældremyndighed familieregler.dk

Ugens dom: Fuld forældremyndighed grundet sparsom kontakt – Læs her

Fuld forældremyndighed. Hvad skal der til for at få den fulde forældremyndighed, hvis I lige nu har fælles forældremyndighed? I ugens dom kigger vi hver uge nærmere på en afgørelse af Familieretshuset...

Bestemmer barnet selv deleordning Familieregler.dk

Ugens dom: Bestemmer børn selv deleordning?

Deleordning – kan det lade sig gøre, hvis blot barnet ønsker det? Eller tages der også stilling til andre forhold? Og hvis ja, hvilke forhold tages lægges der så vægt på? I ugens dom kigger vi h...