Samvær

Familieregler.dk LIVE: Sommerferie

Du vil bl.a. kunne høre om: Hvor meget sommerferie samvær er normalt? Hvad hvis der ikke er aftale eller afgørelse om sommerferiesamvær? Varsling – hvem skal vælge først? Bopælsforælderens fer...

Børnesagkyndige

Børnesagkyndige – rådgivning og undersøgelse – læs om det HER

Hvem er børnesagkyndige? Hvad vil det sige, når man skal til børnesagkyndig rådgivning i Familieretshuset eller familieretten? Og hvad betyder det, hvis det er besluttet, at der skal igangsættes en bø...

Et tip til forældre, der er gået fra hinanden: Kontaktbogen

Er du og den anden forælder gået fra hinanden, så I ikke længere bor sammen? Så kan samarbejdet let begynde at gå dårligt, og små-konflikterne kan begynde at hobe sig op og blive til store konflikter....

Kan man få deleordning (7/7-ordning)?

Mange samværsforældre ønsker meget forståeligt så meget tid med deres barn eller børn som muligt. Derfor er der mange samværsforældre, der ligeledes har et ønske om en 7/7-ordning (hvilket også kaldes...

Samværsaftale

Familieregler.dk LIVE: Den gode samværsaftale

Se eller gense vores online foredrag om den gode samværsaftale. Foredraget varer ca. 1 time og 15 minutter. Jurist, Alexander Bojsen, går i dybden med, hvad I SKAL have med i aftalen (eller evt....

Afgørelser om deleordning Familieregler.dk LIVE

Familieregler.dk LIVE: Afgørelser om deleordning

Se eller gense vores Familieregler.dk LIVE om afgørelser om deleordning (7/7-ordning). Du kan bl.a. høre om: hvad kan bopælsforælderen bestemme alene? Hvad skal I være enige om ved fælles forældrem...

Deleordning afgørelse 11-årig Familieregler.dk

Ugens dom: Deleordning for 11-årigt barn

Deleordning. Læs denne afgørelse om deleordning for et 11-årigt barn. Afgørelsen er en del af temaet "Det juridiske i deleordninger" på Familieregler.dk, hvor vi hver uge har 'ugens dom'. Læs mer...

Argumenter i Familieretshuset (Statsforvaltningen) om samvær

Argumenter i sager om samvær i Familieretshuset mv.

Skal du i Familieretshuset? Eller kommer du det måske engang ude i fremtiden? Så er det vigtigt, at du er godt forberedt inden mødet. Familieretshuset er det, der førhen hed Statsforvaltningen og før ...

Familieregler.dk LIVE: Argumenter i samværssager

Se eller gense Familieregler.dk LIVE (online foredrag) om argumenter i samværssager som adskilte forældre her som medlem af Familieregler.dk. Du kan bl.a. høre om, hvordan sager i Familieretshuset ...

Argumenter i sager om samvær

Ugens dom: Argumenter i samværssager

Argumenter i samværssager. Hvilke argumenter skal man bruge i Familieretshuset (det nye Statsforvaltningen)? Hvad kan tale for det, som man ønsker i forhold til samvær? Bliv bedre forberedt inden mø...

fælles forældremyndighed ferie

Fælles forældremyndighed ferie og samvær – læs mere her

Fælles forældremyndighed ferie og samvær. Hvordan er reglerne for feriesamvær? Hvad med jul og nytår? Hvad siger lovgivningen? Og hvad hvis bopælsforælder melder ferie i ferierne? Og har man så som sa...

Familieregler.dk LIVE: Jul & nytår – ferie og samvær – (første 35 min.)

Se eller gense Familieregler.dk LIVE om jul og nytår som adskilte forældre her som betalende medlem af Familieregler.dk. Program: Velkomst Jul/nytår i samværsaftalen m.v. Lovgivningen om...

Ferie og samvær afgørelse

Ugens dom: samvær og ferie – aflysning af samvær i jul

Samvær ferie. Hvordan er reglerne for feriesamvær? Hvad kan man udlede af forældreansvarsloven? Har bopælsforælder ret til ferie med barnet, selvom det går ud over samværsforælderen? Det kan du læse m...

Familieretshuset og typer af sager Familieregler.dk LIVE

Familieregler.dk LIVE: Familieretshuset & typer af sager

Se eller gense Familieregler.dk LIVE om Familieretshuset og typer af sager for adskilte forældre (kun for betalende medlemmer af Familieregler.dk). Program: Velkomst Typer af sager Hvord...

Familieregler.dk LIVE: Hvor meget samvær hvornår (del 2 – børn over 6 år)

Se eller gense Familieregler.dk LIVE afholdt i Facebook-gruppen d. 10. oktober 2019. Med på en telefonlinje havde jeg familieterapeut Bettina Vestergaard fra Skilsmissekonsulenten.dk. Vi snakker om...

Ugens dom: Ophævelse af samvær med et 10-årigt barn

Hvad er de vigtigste ting man har fokus på og hvad bliver der lagt vægt på i afgørelser om samvær? Det kan du læse mere om i denne artikel. I ugens dom kigger vi hver uge nærmere på en afgørelse af Fa...

Familieregler.dk LIVE: Hvor meget samvær hvornår (del 1 – børn under 6 år)

Se eller gense Familieregler.dk LIVE afholdt i Facebook-gruppen d. 25. september 2019. Med på en telefonlinje havde jeg familieterapeut Bettina Vestergaard fra Skilsmissekonsulenten.dk. Vi snakker ...

Afgørelse om samvær Familieregler.dk

Ugens dom: samvær med 3- og 4-årigt barn

Hvor meget samvær hvornår? Hvor meget samvær har samværsforælderen ret til, hvis barnet er under 6 år? Hvad hvis barnet er 3 år? Eller hvis alderen på barnet er 4 år? Kan samværsforælderen få dele...

Facebook-live video: Børnesamtale og barnets holdning

Se eller gense Facebook-live videoen med temaet “Børnesamtale og barnets holdning”. Programmet for live-udsendelsen ser således ud: Velkomst Hvornår bliver et barn indkaldt til børnesamtale...

Børnesamtale dom

Ugens dom: Børnesamtale og barnets perspektiv

Børnesamtale. Hvornår bliver børn indkaldt til børnesamtaler i Familieretshuset eller i retten (familieretten)? Og kan det betale sig at hæfte sig ved det, hvis barnet ikke bliver indkaldt til samtale...

Kontaktbevarende samvær

Kontaktbevarende samvær – guide til reglerne

Kontaktbevarende samvær. Hvad er det? Hvornår kan man få det? Hvor meget samvær får man? Hvad er reglen for, hvor hurtigt Familieretshuset skal træffe afgørelse om det? Og hvad hvis man ikke opfylder ...

Bestemmer barnet selv deleordning Familieregler.dk

Ugens dom: Bestemmer børn selv deleordning?

Deleordning – kan det lade sig gøre, hvis blot barnet ønsker det? Eller tages der også stilling til andre forhold? Og hvis ja, hvilke forhold tages lægges der så vægt på? I ugens dom kigger vi h...

samværsordning

Samværsordning – sådan får I styr på samværet

Samværsordning. Hvilken er det bedste for barnet? Hvordan laver vi en god samværsaftale? Hvad sker der, hvis vi ikke kan blive enige? Hvordan foregår sagerne i Familieretshuset (det nye Statsforvaltni...

Ændring af samvær

Ændring af samvær – guide til regler og hvordan man gør

Ændring af samvær. Hvordan ændrer man samværet? Hvad kan Familieretshuset hjælpe med? Hvad gør man, hvis barnet ikke vil på samvær? Og må man lade vær med at udlevere barnet som aftalt?  Det og meget ...

Erstatningssamvær

Erstatningssamvær – regler ved manglende udlevering

Erstatningssamvær. Hvad er det? Hvad betyder det? Hvornår kan samværsforælderen kræve samværet erstattet ved manglende udlevering? Hvilke krav er der i loven? Og hvad kan samværsforælderen ellers gøre...

Samværschikane Familieregler.dk

Samværschikane – guide til regler og hvordan du gør

Samværschikane. Hvad er det? Hvordan er reglerne? Hvad siger loven? Og hvad skal man gøre? Det kan du læse meget mere om i denne artikel. Hvis du har brug for hjælp efter at have læst artiklen, så mel...

Samværsaftale familieregler.dk

Samværsaftale – få tips om regler, ændring og misligholdelse HER

Samværsaftale. Hvad er det? Hvad skal samværsaftalen indeholde? Hvad hvis aftalen ikke overholdes? Eller hvis den ene forælder ønsker ændring af aftalen? Det og meget mere kan du læse om i denne artik...

Deleordning

7/7 ordning – guide til regler, økonomi og deleordning

7/7 ordning – hvad er det? Hvad er forskellen på det og deleordning? Hvordan er reglerne for økonomi i deleordninger? Hvem betaler hvad? Hvad siger forskningen om 7/7 ordninger? Det og meget mer...