Fælles forældremyndighed – guide til regler, rettigheder og økonomi

Fælles forældremyndighed familieregler.dk

Fælles forældremyndighed kaldes også for delt forældremyndighed. Men hvad er det? Hvordan er reglerne? Hvordan er regler for flytning af børn med fælles forældremyndighed? Hvilke rettigheder har man, når forældremyndigheden er fælles? Hvad med økonomi? Og hvad med ændring af forældremyndighed?

Det og meget mere kan du læse mere om i denne artikel. Hvis du har brug for mere hjælp til reglerne, kan du blive medlem af Familieregler.dk og få hjælp til en fast pris pr. måned og uden binding. Læs mere om medlemskabet her.

Læs hele artiklen herunder.

 

Hvad betyder fælles forældremyndighed?

At have fælles forældremyndighed betyder, at begge forældre har del i forældremyndigheden. Fælles forældremyndighed kaldes også for ‘delt forældremyndighed’.

Når du som forælder har del i forældremyndighed kaldes det også for at være ‘forældremyndighedsindehaver’. Forældremyndighedsindehaveren har en række rettigheder samt nogle pligter over for barnet.

Rettighederne består i, at I som forældre skal være enige om ‘væsentlige forhold i barnets liv’. Det er fx sådan noget som:

 • hvor barnet skal gå i skole, og
 • om barnet skal flytte med den ene forælder til udlandet og
 • om barnet skal gå til en ‘farlig’/risikobetonet fritidsaktivitet (boksning, dykning, motorsport eller lignende)

Hvis blot én af jer som forælder er imod et væsentligt forhold i barnets liv, har denne forælder altså en form for ‘veto’. Hvis blot én forælder siger nej, så bliver det et nej.

Pligterne som forældremyndighedsindehaver er rent juridisk ikke meget større, end hvis man ikke har forældremyndighed. Familieretshuset skriver fx, at man skal sørge for, at barnet har et hjem, får mad på bordet, og man skal beskytte barnet imod trusler af enhver art.

Det betyder ikke, at du som bopælsforælder skal betale for barnets kost, mens det har samvær med samværsforælderen. Det skal forstås mere overordnet. Så hvis I har fælles forældremyndighed, så har I et overordnet ansvar for, at barnet trives og har det godt. Men hvilke rettigheder har I helt konkret som forældre, hvis I har fælles forældremyndighed?

Læs med herunder.

 

Fælles forældremyndighed rettigheder

Har I fælles forældremyndighed, har I hver især en række rettigheder. Disse rettigheder kan kaldes ‘forældremyndighedsrettigheder’. Rettighederne ved fælles forældremyndighed består i, at begge forældre skal være enige i ‘væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold’.

Dette følger af forældreansvarslovens § 3, hvor der bl.a. står:

“§ 3. Har forældre fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene.”

I forældreansvarsloven har man 2 begreber, som er afgørende for, hvad I som forælder hver især kan bestemme:

 1. “Væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold” = forældremyndighedsrettighed
 2. “Overordnede forhold i barnets daglige liv” = bopælsforælderrettighed

Hvis I har delt forældremyndighed, skal I være enige om de ‘væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold’.

Men bopælsforælderen kan stadig alene (på egen hånd) bestemme ‘de overordnede forhold i barnets daglige liv’. Men hvad er så væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold? Hvad skal forældre med en forældremyndighed, som er fælles, blive enige om?

Fælles forældremyndighed kræver bl.a. enighed om:

 • Værgemål
 • Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
 • Skolevalg, videreuddannelse
 • Skolefritidsordning
 • Risikobetonet fritidsaktivitet
 • Flytning udenlands
 • Navnevalg
 • Religiøse forhold
 • Ægteskab
 • Pas

Dette følger af fortolkningen af begrebet ‘væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold’, som også står nærmere beskrevet i forældreansvarsvejledningens punkt 3.1.1. Forskellen på, hvad I som forælder skal være enige om, kan skitseres via følgende tabel/skema:

 

Flytning af børn med fælles forældremyndighed

Har I fælles forældremyndighed? Og tænker du: “Må jeg flytte med mit barn, når vi har fællesforældremyndighed?”.

Så læs med her.

For flytning af børn med fælles forældremyndighed er faktisk tilladt, så længe det er inden for Danmarks grænser. En forælder må altså gerne for eksempel flytte fra København til Århus, hvis en forælder ønsker dette. Man kan ikke stavnsbinde andre personer.

Hvor barnet skal bo henne i Danmark er en bopælsforælderrettighed, som du også kan se i ovenstående skema. Bopælsforælderen kan derfor frit flytte barnets bopæl.

MEN!

Som forældre har I det, man kalder for en varslingspligt efter forældreansvarslovens § 18.

I følge denne regel skal en forælder varsle flytningen senest 6 uger før. Der står nemlig følgende i paragraffen:

§ 18. En forælder, der vil ændre sin eller barnets bopæl til et andet sted her i landet eller i udlandet, skal underrette den anden forælder herom senest 6 uger før flytningen.”

Reglen er særligt lavet for, at samværsforælderen har mulighed for at starte en retssag om barnets bopæl, inden bopælsforælderen når at flytte.

For hvis barnet fx er 14 år, går til fritidsaktivitet og har kammerater i skole mv. i København, og bopælsforælderen får den idé at flytte til Århus, så er det ikke sikkert, at det vil være det bedste for barnet at have bopæl i Århus. Så kan samværsforælderen nå at starte en retssag og eventuel søge om midlertidig afgørelse om barnets bopæl, inden bopælsforælderen flytter.

Hvis bopælsforælderen ikke overholder varslingspligten, vil det blive tillagt vægt i en eventuel retssag og indgå som moment i vurderingen af, om bopælsforælderen stadig skal have barnets bopæl eller ej.

 

Fælles forældremyndighed flytte til udlandet

Kan man med fælles forældremyndighed flytte til udlandet med barnet? Nej! Hvis forældrene begge har del i forældremyndigheden, kræver det som udgangspunkt enighed. Men i forældreansvarslovens § 17 står der, at retten kan træffe afgørelse om, at barnet kan have bopæl i udlandet, selvom der er fælles forældremyndighed.

Der står nemlig bl.a. følgende i forældreansvarslovens § 17:

“(…) Retten kan træffe afgørelse om, at barnet kan have bopæl hos en forælder, der har eller ønsker at få bopæl i udlandet eller i Grønland eller på Færøerne.”

Uenighed om barnets bopæl, fx hvis det er til udlandet, medfører ikke i sig selv ophævelse af forældremyndigheden. Så en forælder skal altså ikke nødvendigvis søge om fuld forældremyndighed for at kunne flytte med barnet til udlandet.

Men ved delt forældremyndighed kræver det som udgangspunkt stadig en afgørelse fra familieretten, hvis I ikke selv kan blive enige om flytningen til udlandet. Hvis familieretten vurderer, at det vil være bedst for barnet at have bopæl i udlandet, kan familieretten derfor træffe afgørelse om, at barnet skal have bopæl i udlandet.

Det gælder også, selvom begge forældre har forældremyndigheden sammen. Flytning til udlandet ved fælles forældremyndighed kræver opstart af sag, som skal ske via Familieretshusets hjemmeside.

 

Fælles forældremyndighed økonomi

Økonomien ved fælles forældremyndighed er næsten den samme, som hvis kun den ene havde forældremyndighed.

Forskellen er, at hvis den ene har fuld forældremyndighed (eneforældremyndighed), kan denne forælder som udgangspunkt kræve børnebidrag, uanset hvor meget samvær, der er, og uanset hvor meget samværsforælderen ser barnet.

Hvis I har fælles forældremyndighed, har forældremyndighed derfor som udgangspunkt ikke noget at gøre med, hvem der skal stå for hvad, og hvem der skal betale for hvilke udgifter. Det er i stedet afgørende, om der betales børnebidrag eller ej. Og hvis ikke der betales børnebidrag, så om der er mulighed for bopælsforælderen at få afgørelse fra Familieretshuset om, at samværsforælderen skal betale børnebidrag. Hvis der betales børnebidrag opfylder samværsforælderen sin forsørgelsespligt igennem betaling af børnebidraget.

Samværsforælderen kan derfor som udgangspunkt kun pålægges at skulle betale for udgifter direkte relateret til samværet. Det er fx udgifter til:

 • Kost under samværet
 • Udflugter under samværet
 • Bleer under samværet

Hvis der er særlige udgifter, som kun samværsforælderen har behov for, kan samværsforælderen også pålægges at skulle betale disse udgifter.

Udgifter til transport er, uanset fælles forældremyndighed eller fuld forældremyndighed, et fælles ansvar. Det betyder, at I selv som forældre skal blive enige, og at Familieretshuset kun yderst sjældent blander sig i, hvordan udgifterne skal betales.

Det står bl.a. i forældreansvarslovens § 19, stk. 2:

Stk. 2. Forældrene har et fælles ansvar for, at barnet har samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos, og for transporten af barnet i forbindelse med samvær.”

 

Ændring af fælles forældremyndighed

Nogle tror fejlagtigt, at de ‘bare’ lige kan få den fulde forældremyndighed.

For eksempel blot hvis samværsforælderen aflyser samværet nogle gange. Eller at samværsforælderen skriver negative beskeder til bopælsforælderen.

Men det er som udgangspunkt ikke nok.

Der skal nogle særlige omstændigheder til, før fælles forældremyndighed bliver ændret til fuld forældremyndighed af en dommer ved en retssag.

Ændring af fælles forældremyndighed kan nemlig ske på 2 måder:

 1. I aftale ændring af fælles forældremyndighed
 2. En dommer i familieretten træffer afgørelse om ændringen af forældremyndigheden

Det vil altid være en konkret vurdering, om forældremyndigheden kan ændres fra eneforældremyndighed til delt forældremyndighed. Men der har dog tidligere været sager, hvor der er blevet lagt vægt på følgende:

 • Meget højt konfliktniveau og manglende samarbejde, der ikke vil være til barnets bedste
 • Paschikane (den ene forælder vil ikke give samtykke til udstedelse af pas)
 • Manglende samtykke til medicinsk behandling, selvom det efter en faglig vurdering vil være til barnets bedste (for eksempel hvis den ene forælder ikke vil give samtykke til en operation, selvom det åbenlyst vil være til barnets bedste)

Dette er sager, hvor en forældremyndighed kan ophæves efter afgørelse fra en dommer i familieretten. Men som nævnt vil det være en konkret vurdering.

Forældremyndigheden kan altså ikke blot ændres til fuld forældremyndighed, fordi man synes, at den anden forælder er dum. Eller fordi man mener, at den anden forælder ikke vil leve op til forældreansvaret, fordi forælderen fx ikke overholder samværet.

En forældremyndighedsindehaver skal som udgangspunkt handle i strid med barnets bedste – særligt ved at ‘misbruge’ forældremyndighedsrettighederne i strid med barnets bedste – før forælderen vil have en god sag i retten.

 

Brug for mere hjælp til fuld forældremyndighed?

Har du brug for mere hjælp? Så kan det være, at et medlemskab på Familieregler.dk er noget for dig. Som medlem har du massere mulighed for at få hjælp til reglerne for forældremyndighed. Som medlem får du for eksempel:

Derudover får du også mange andre fordele. For eksempel adgang til en række skabeloner, online foredrag om forskellige temaer for skilsmisseforældre hver uge og forskellige guides og videoer. Du kan læse mere om medlemskabet her:

 

 

Skrevet af Alexander
Alexander er uddannet jurist/cand.jur. og er rådgiver på Familieregler.dk.

Skriv et svar.