Regler for flytning af børn med fælles forældremyndighed

Flytning af børn med fælles forældremyndighed

Flytning af børn med fælles forældremyndighed. Hvordan er reglerne? Hvilke fælles forældremyndighed rettigheder er der i forhold til at flytte langt væk? Og hvad hvis den ene forælder med delt forældremyndighed ønsker at flytte til udlandet?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Hvis du har brug for mere hjælp til flytning af børn med fælles forældremyndighed eller generelt om reglerne for adskilte forældre, så kan du blive medlem hos Familieregler.dk for at få mere hjælp. Her kan du bl.a. stille dine spørgsmål og læse vores e-bøger til en fast pris pr. måned uden binding. Læs mere om medlemskabet her.

Læs hele artiklen herunder.

 

Flytning af børn med fælles forældremyndighed

Har I fælles forældremyndighed og overvejer den ene af jer at flytte?

Så kan det være godt at kende til reglerne.

Uanset om I har fælles forældremyndighed, eller det kun er den ene af jer, der har forældremyndigheden (fuld forældremyndighed), skal flytningen varsles til den anden forælder.

Den anden forælder har derefter mulighed for at reagere herpå. Hvis forælderen er samværsforælder, kan forælderen fx nå at søge om bopælen via retssag. Dette kan være særligt relevant, hvis en forælder flytter langt væk, og barnet har nået at få en vis tilknytning til nærområdet.

Men hvor står der, at forælderen, der vil flytte, skal varsle flytningen? Og i hvor god tid skal forælderen varsle det? Læs med herunder.

 

Bopælsforælder har varslingspligt ved flytning

I forældreansvarsloven er der en regel om, at hvis en forælder flytter væk, skal denne forælder underrette den anden forælder herom.

Dette står i forældreansvarslovens § 18, hvor der står følgende:

§ 18. En forælder, der vil ændre sin eller barnets bopæl til et andet sted her i landet eller i udlandet, skal underrette den anden forælder herom senest 6 uger før flytningen.”

Hvis bopælsforælderen flytter, skal bopælsforælderen derfor varsle det over for den anden forælder senest seks uger før flytningen.

Der er ikke tale om, at bopælsforælderen skal have samværsforælderens accept eller samtykke. Man kan ikke stavnsbinde andre personer. Men flytningen skal varsles. Der er ikke krav om, at man skal udlevere nogen præcis adresse, men dog kan området kræves oplyst.

Kender man ikke til datoen for flytning, kan man meddele et ca. tidspunkt for flytningen og til hvilket område, men at man vil give nærmere besked.

 

Hvad har det af konsekvenser, hvis varsling om flytning ikke overholdes?

Det er desværre ikke alle forældre, der overholder reglen i forældreansvarslovens § 18 om varsling af flytning.

Men hvad har det af konsekvenser?

Det vil kun kunne have konsekvenser, hvis der startes en sag om barnets bopæl i forbindelse med flytningen. I så fald vil det nemlig sige noget om den forælder, og forælderens vilje til at samarbejde og villighed til at overholde reglerne.

Og det er selvfølgelig noget, som en dommer vil lægge vægt på i en retssag om barnets bopæl. Det er ligeledes noget, der også generelt kan bruges som argument i en sag i Familieretshuset – både ift. midlertidig bopæl, men også ift. samværet.

Men en manglende overholdelse af varsling om flytningen har ikke nogen sanktion i form af bøder eller lignende.

 

Fælles forældremyndighed flytte langt væk

Flytter bopælsforælderen langt væk?

Så kan samværsforælderen overveje hvad han/hun skal gøre.

Hvis barnet har en vis tilknytning til nærområdet, kan det være en mulighed at søge om barnets bopæl, for at barnet bliver i dette nærområde. Det gælder særligt, hvis barnet har nået en alder, hvor dette er relevant.

Hvis bopælsforælderen flytter langt væk, og barnet fx er 14 år, vil barnet højst sandsynlig blive taget væk fra mange af sine kammerater, ikke have mulighed for at gå til samme aktiviteter og lignende. Dette er ikke hensigtmæssigt for barnet, når det allerede har knyttet sig til nærområdet.

Hvis barnet dog kun fx er 3 år, vil det være en anden sag. Barnet har ikke på samme måde nået at knytte sig til nærområdet, men der er dog stadig mulighed for at starte retssag om bopælen for samværsforælderen.

En sag om barnets bopæl vil altid være en konkret vurdering, det vil sige en individuel afvejning af lige netop jeres situation.

Så derfor:

  • Hvis bopælsforælderen flytter langt væk, skal bopælsforælderen varsle det minimum 6 uger før flytningen
  • Samværsforælderen har mulighed for at starte retssag om barnets bopæl
  • Hvis bopælsforælderen flytter langt væk, og barnet har nået at få en tilknytning til nærområdet, har samværsforælderen en bedre chance for at få barnets bopæl, end hvis bopælsforælderen ikke flyttede så langt væk, og barnet ikke var så gammel

Men hvad så hvis en forælder flytter vil flytte til udlandet med barnet?

 

Fælles forældremyndighed flytte til udlandet

Hvis I har fælles forældremyndighed, skal I være enige om, hvorvidt barnet skal flytte uden for Danmarks grænser eller ej.

Bopælsforælderen kan derfor ikke bare flytte til udlandet sammen med barnet. I så fald skal bopælsforælderen søge den fulde forældremyndighed.

Flytning til udland med barn er nemlig en forældermyndighedsrettighed. Dette følger af forældreansvarslovens § 3, hvor det er nævnt, at forældrene skal være enige om “væsentlige beslutninger“, og hvor det i forældreansvarsvejledningen punkt 3.1.1. er uddybet til også at være flytning til udlandet:

“De væsentlige beslutninger, som forældrene efter § 3 stk. 1, 1. pkt., skal være enige om, er defineret som forhold, der må anses som så indgribende for barnet, at begge forældre skal være enige herom. Her tænkes navnlig på spørgsmålet om barnets flytning til udlandet, herunder udrejse til Grønland og Færøerne, barnets religion, valg af skoleretning, videreuddannelse m.v. og væsentlige lægelige indgreb.”

Hvis bopælsforælderen har fuld forældremyndighed (eneforældremyndighed), kan bopælsforælderen dog stadig flytte til udlandet, men skal varsle flytningen senest 6 uger forinden, jf. forældreansvarslovens § 18.

Hvis der verserer en sag om forældremyndighed i familieretten, må den ene forælder dog IKKE rejse til udlandet med barnet, medmindre der er truffet en afgørelse om flytning af barnets bopæl til udlandet i retten. Der står nemlig i forældreansvarsvejledningens punkt 4.4.:

“Det bemærkes, at så længe der er fælles forældremyndighed, kan den ene forælder ikke lovligt rejse til udlandet, Grønland eller Færøerne med barnet, hvis der er tvist om forældremyndigheden, medmindre der er truffet en afgørelse efter § 17, stk. 1, 2. pkt., i forældreansvarsloven om bopæl i udlandet eller en afgørelse om udlandsrejse efter § 25, jf. § 3, stk. 2, i forældreansvarsloven.”

Hvis der allerede er en sag i familieretten om forældremyndigheden, skal forælderen have en afgørelse om bopæl eller udlandsrejse eller samtykke til at måtte rejse med barnet fra den anden forælder.

 

Brug for mere hjælp til regler for flytning af børn med fælles forældremyndighed?

Vil du have mere hjælp til reglerne for flytning af børn med fælles forældremyndighed?

Eller bare hjælp til jura og lovgivning om samvær, bopæl, forældremyndighed eller bidrag?

Så er et medlemskab på Familieregler.dk måske noget for dig. Som medlem får du bl.a. adgang til:

  • Alle vores e-bøger om regler for samvær, børnebidrag og meget mere
  • Alle skabeloner (fx skabelon til samværsaftale og børnebidragsaftale)
  • Facebook-community med ligesindede forældre
  • Ugentlige online foredrag om forskellige emner for forældre, der ikke bor sammen
  • Læse svar fra uddannet jurist i vores online brevkasse

Læs mere om medlemskab hos Familieregler.dk her

 

LÆS OM MEDLEMSKAB HER

 

Skrevet af Alexander
Alexander er uddannet jurist/cand.jur. og er rådgiver på Familieregler.dk.

Skriv et svar.