Ophævelse af fælles forældremyndighed – læs om regler her

Ophævelse af fælles forældremyndighed

Ophævelse af fælles forældremyndighed. Hvad kræver det at få en ændring af forældremyndighed? Hvornår kan en forælder realistisk set få fuld forældremyndighed? Hvad står der i lovgivningen? Hvilke eksempler er der på, hvor en forælder har fået eneforældremyndighed?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Har du spørgsmål efter at have læst artiklen, kan du melde dig ind som medlem af Familieregler.dk og få mere hjælp. Vi har bl.a. afholdt et Facebook-live event på 1 time, som handler om netop dette emne. Du får adgang til live-udsendelsen ved at blive medlem.

Læs hele artiklen herunder.

 

Ophævelse af fælles forældremyndighed

Hvornår er det realistisk, at den ene forælder kan søge om ophævelse af fælles forældremyndighed?

Ifølge forældreansvarslovens § 11 kan ophævelse af fælles forældremyndighed kun ske, hvis forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedster.

Der står følgende i forældreansvarslovens § 11:

“Den fælles forældremyndighed kan kun ophæves, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.”

En ændring af fælles forældremyndighed kræver derfor, at en dommer ved familieretten (afdeling under byretten ved domstolene) vurderer, at forældrene ikke kan samarbejde til barnets bedste.

Men hvad betyder det så helt konkret? Lad os se nærmere på det herunder.

Efter forældreansvarslovens § 11 kan fælles forældremyndighed kun ophæves, hvis ‘der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.’

 

Grunde til ophævelse af fælles forældremyndighed

Der kan være flere grunde til ophævelse af fælles forældremyndighed.

Det væsentlige er, om “der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.“, jf. forældreansvarslovens § 11.

I forældreansvarsvejledningens punkt 3.3.1 står det uddybet:

“Det centrale er, om forældrene kan håndtere deres eventuelle uenigheder på en sådan måde, at det ikke går ud over barnet.”

Derudover står der nævnt en række faktorer som har betydning for en eventuel sag om ophævelse af fælles forældremyndighed:

  • hvis en forælder har udøvet vold eller lignende mod den anden forælder, barnet eller andre i familien
  • hvis der er sket seksuelle krænkelser af barnet, den anden forælder eller andre familiemedlemmer
  • hvis en forælder har et massivt misbrug
  • hvis en forælder har en alvorlig psykisk lidelse eller andet, der gør forælderen uegnet til at deltage i væsentlige beslutninger vedrørende barnets liv
  • hvis en forælder ikke er interesseret i at varetage omsorgen for barnet og ved sin adfærd har vist, at den pågældende ikke har til hensigt at deltage i barnets liv

Disse forhold indgår derfor i familierettens vurdering om forældremyndigheden skal ophæves, så den ene forælder får fuld forældremyndighed eller ej. Afgørelser af familieretten skal træffes til barnets bedste, jf. forældreansvarslovens § 4. Det vil derfor være en konkret vurdering af alle sagens forhold.

Kan I som skilsmisseforældre ikke håndtere eventuelle uenigheder, så det ikke går ud over barnet, kan det være grund til at søge fuld forældremyndighed.

Se videoen herunder, der forklarer om reglerne (varer 6:45):

(Artiklen fortsætter under videoen…)

 

Hvad hvis vi er uenige om et enkelt spørgsmål?

Enkelte spørgsmål, hvor det er i strid med barnets bedste, kan føre til afgørelse om, at den ene forælder får den fulde forældremyndighed.

Det kan være, hvis den ene forælder bruger sine forældremyndighedsrettigheder i strid med barnets bedste.

Eksempler på dette kan være:

  • Den ene forælder vil ikke give samtykke til operation eller medicinsk behandling, selvom det er til barnets bedste efter en lægefaglig vurdering
  • Den ene forælder vil ikke give samtykke til udstedelse af pas uden saglig begrundelse

Dog står det beskrevet i forældreansvarsvejledningen, at enkelte spørgsmål i sig selv med det samme ikke kan føre til eneforældremyndighed.

Der står nemlig følgende i forældreansvarsvejledningen:

“Uenighed om enkelte væsentlige spørgsmål vedrørende barnet bør som udgangspunkt ikke kunne føre til en ophævelse af den fælles forældremyndighed. Familieretshuset bør i stedet i særlig grad ved sådanne uoverensstemmelser forsøge at få forældrene til at forliges ved brug af konflikthåndtering og rådgivning. “

Alle sager om forældremyndighed starter i Familieretshuset. Hvis I kun er uenige om ‘enkelte væsentlige’ spørgsmål vedrørende barnet, vil I komme til konfliktmæglingsmøde i Familieretshuset. Til dette møde vil I bl.a. få fortalt, hvordan familieretten normalt træffer afgørelse med henblik på at mægle i mellem jer og nå frem til en løsning.

Hvis I dog fortsat ikke kan komme til en løsning, kan sagen sendes videre til familieretten, hvor en dommer vil træffe afgørelse.

Uenighed om et enkelt spørgsmål om barnet er normalt ikke nok til at få den fulde forældremyndighed. Men det vil altid være en konkret vurdering af sagen.

 

Hvad hvis vi er uenige om valg af skole?

Kan I ikke blive enige om skolevalget?

Ifølge forældreansvarsvejledningens punkt 3.1.1. er valg af, hvilken skole barnet skal gå på en forældremyndighedsbeslutning.

Hvis I har fælles forældremyndighed, skal I som forældre derfor være enige om, hvilken skole barnet skal gå på.

Kan I ikke blive enige om barnets skolevalg, så kan det være værd at overveje at søge fuld forældremyndighed.

Men som nævnt vil uenighed om barnets skole ikke i sig selv nødvendigvis kunne føre til, at den ene forælder kan få den fulde forældremyndighed. Det står i forældreansvarsvejledningens punkt 3.3.1.;

“Ligeledes bør uenighed om f.eks. skolevalg som udgangspunkt ikke kunne føre til en ophævelse af den fælles forældremyndighed.”

Ligesom med andre ‘enkelte spørgsmål’ vil sagen starte i Familieretshuset, som vil forsøge at konfliktmægle mellem forældrene og få forældrene til at indgå en løsning.

Alle sager om forældremyndighed starter i Familieretshuset med konfliktmægling og rådgivning. Også sager om uenighed om skolevalg.

 

Optagelse i distriktskolen ved uenighed

Hvis der dog er så store samarbejdsproblemer, at det risikerer at gå ud over barnet, kan den ene forælder dog overveje at søge om den fulde forældremyndighed. Kan forældrene i sidste ende ikke blive enige, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at barnet skal optages i distriktskolen, hvilket også står nævnt yderligere i Undervisningsministeriets udtalelse (optrykt i TFA2009.443).

Hvis I som forældre derfor ikke kan blive enige om skolevalget, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at barnet skal optages i distriktskolen i den kommune, hvor barnet har bopæl. Derfor man sige, at bopælsforældre har en indirekte indflydelse på valg af skole, selvom skolevalg ellers er en ‘væsentlig beslutning’, som forældre med fælles forældremyndighed skal være enige om.

Uenighed om skolevalg kan medføre, at barnet bliver optaget i distriktskolen.

 

Midlertidig ophævelse af fælles forældremyndighed

I nogle situationer kræver det, at en beslutning om ophævelse af den fælles forældremyndighed sker hurtigt.

Derfor kan Familieretshuset træffe afgørelse om midlertidig ophævelse af fælles forældremyndighed.

Den midlertidige afgørelse ophævelse af delt forældremyndighed vil ‘kun’ gælde indtil den endelige afgørelse.

Det kan være, hvis Familieretshuset vurderer, at den ene forælder skal have den fulde forældremyndighed hurtigt, og at det vil være for sent, hvis der går for lang tid med sagsbehandling mv. Dog skal Familieretshuset stadig vurdere, om det vil være til barnets bedste, jf. forældreansvarslovens § 4, og det kan også kræve, at barnets perspektiv belyses, hvilket kan tage tid.

Hvis Familieretshuset træffer afgørelse om midlertidig forældremyndighed, vil den gælde indtil familieretten træffer endelig afgørelse. Selvom den ene forælder for eksempel får eneforældremyndigheden ved midlertidig afgørelse, kan familieretten godt træffe afgørelse om fælles forældremyndighed igen.

Hvis du vil læse mere om, hvem der kan bestemme hvad alt afhængig af forældremyndigheden, kan du læse om dette i vores artikel om fælles forældremyndighed.

 

Skal jeg søge fuld forældremyndighed?

I vores lukkede Facebook-community for medlemmer af Familieregler.dk er der skilsmisseforældre, der spørger til, om de bør søge den fulde forældremyndighed.

Om en forælder skal søge fuld forældremyndighed afhænger af flere forhold. Der er selvfølgelig aldrig to sager, der er ens, fordi der heller aldrig er to familier, der er ens.

Men som nævnt vil det afhænge af, om en dommer vil vurdere, om der er konkrete holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste, jf. forældreansvarslovens § 11.

Som det er beskrevet i denne artikel vil der normalt skulle være tale om flere uenigheder. Det kan være generelle samarbejdsvanskeligheder, går der udover barnet, så det ikke er til barnets bedste.

Hvis der er tale om enkelte uenigheder kan det medføre fuld forældremyndighed, men normalt vil Familieretshuset forsøge at konfliktmægle inden da, og det kan føre til, at forældrene kan samarbejde med hinanden.

 

Se 16 min. video foredrag om ophævelse af fælles forældremyndighed

Vil du have endnu mere viden om regler for ophævelse af fælles forældremyndighed?

Så har du lige nu mulighed for at få vores online foredrag, som forklarer nærmere om reglerne. Foredraget blev optaget som en Facebook-live udsendelse som en del af et ugentligt tema om ophævelse af fælles forældremyndighed.

Du kan få videoen ved at skrive dit navn og e-mailadresse herunder:

 

Få mere hjælp til ophævelse af fælles forældremyndighed her

Vil du have mere hjælp til reglerne for ophævelse af fælles forældremyndighed?

Eller bare generelt hjælp til regler for skilsmisseforældre?

Så kan du melde dig ind som medlem af Familieregler.dk.

Hver uge har vi for medlemmer af Familieregler.dk et tema. Vi har for eksempel tidligere haft temaet “Fra fælles til fuld forældremyndighed“. Vi afholdt bl.a. 1 times Facebook-live, hvor medlemmerne fik mere viden om temaet og kunne stille spørgsmål undervejs.

Udsendelsen ligger stadig inde i vores Facebook-community, så hvis du er interesseret i at se videoen fra live-udsendelsen, kan du melde dig ind som medlem af Familieregler.dk og få adgang til at se hele videoen.

Medlemmer af Familieregler.dk får for en fast pris hver måned bl.a. adgang til:

Og meget mere. Der er selvfølgelig ingen binding eller skjulte gebyrer.

Læs mere om medlemskabet her

 

 

 

Skrevet af Alexander
Alexander er uddannet jurist/cand.jur. og er rådgiver på Familieregler.dk.

Skriv et svar.