Ugens dom: Fuld forældremyndighed grundet sparsom kontakt – Læs her

Dom om fuld forældremyndighed familieregler.dk

Fuld forældremyndighed. Hvad skal der til for at få den fulde forældremyndighed, hvis I lige nu har fælles forældremyndighed?

I ugens dom kigger vi hver uge nærmere på en afgørelse af Familieretshuset/Statsforvaltningen, retten eller Ankestyrelsen. Vi analyserer afgørelsen og kommenterer den, så du kan få et bedre indblik i, hvordan der bliver truffet afgørelse i sager om samvær, bopæl og forældremyndighed.

I denne uge kigger vi nærmere på en afgørelse om forældremyndighed – nærmere bestemt en sag, hvor den ene forælder fik fuld forældremyndighed, selvom der førhen var delt forældremyndighed.

Der er aldrig to sager, der er ens. Har du brug for hjælp eller sparring til din situation, kan du derfor melde dig ind som medlem af Familieregler.dk og få mere hjælp. Læs mere om medlemskabet her.

Læs hele artiklen herunder.

 

Hvad skal der til for at få fuld forældremyndighed?

Udgangspunktet i loven er, at de fleste forældre har fælles forældremyndighed. Det vil sige, at forældremyndigheden er delt.

Derudover er udgangspunktet, at dette skal forældremyndigheden blive ved med at være, medmindre der er væsentlige holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Normalt skal der derfor forholdsvis meget til, før forældremyndigheden bliver overført fra fælles til, at den ene forælder har eneforældremyndighed.

Juridisk kan det ske, hvis dommeren vurderer, at forældrene ikke kan samarbejde til barnets bedste.

Det står nemlig i forældreansvarslovens § 11:

“(…) En fælles forældremyndighed kan kun ophæves, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.”

Ønsker man den fulde forældremyndighed, skal man starte sagen i Familieretshuset og derefter igennem retssag. Til sidst vil en dommer træffe afgørelse om, hvorvidt forældremyndigheden skal være delt, eller om den ene forælder skal have den fulde forældremyndighed.

En klassisk forældremyndighedssag kunne vedrøre en forældremyndighedsindehaver, der ikke vil give samtykke til medicinsk behandling, selvom det efter en lægefaglig vurdering vil være til barnets bedste. Af andre sager kan nævnes vold, chikane, stalking, uenighed om valg af skole og lignende.

I ugens dom skal vi dog kigge på en sag, hvor landsretten bl.a. lægger vægt på, at der kun har været sparsom kontakt mellem forælderen og barnet. Lad os se på dommen.

 

Om afgørelsen

Ugens afgørelse (afgørelsesnummer TFA2018.114 fra Østre Landsret) handler om en sag, hvor der var fælles forældremyndighed, men den ene forælder endte med at få tildelt den fulde forældremyndighed i landsretten.

Barnet var født i år 2015 og derfor ca. 3 år ved landsrettens dom.

Sagen startede i København Byret, men dommen her blev fortsat fælles forældremyndighed.

Sagen blev anket til landsretten, hvor dommen blev ændret til fuld forældremyndighed.

Landsretten lagde bl.a. vægt på, at den ene forælder og barnet næsten ingen kontakt havde haft med hinanden siden samlivsophøret i år 2015 og frem til dommens afsigelse i år 2018.

 

Sagens start i Københavns Byret

Forældremyndighedssagen startede i Københavns Byret.

Her lagde dommeren vægt på, at der i forarbejderne til forældreansvarsloven står, at der som udgangspunkt bør være fælles forældremyndighed, så længe det er til barnets bedste.

Der skal være konkrete holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets bedste, før den fælles forældremyndighed bliver ophævet.

Selvom der var et manglende samarbejde fandt retten, at den fælles forældremyndighed bør opretholdes. Det skyldes, der ikke var “konkrete påviste tilfælde af væsentlig betydning, hvor parterne ikke har kunnet samarbejde“.

Retten lagde ligeledes vægt på, at barnet skulle kunne sikres, at hun fremadrettet kunne få et forhold til sin far.

Københavns Byret afsiger dermed dom om, at den fælles forældremyndighed skulle bevares.

 

Sagen kommer for Østre Landsret

Sagen bliver anket til landsretten.

I landsretten forklarede parterne, at der stadig ikke havde været nogen kontakt siden sidst. Derudover blev det forklaret, at den ene forælder ikke kunne tage ud og rejse, fordi der var problemer med pas og opholdstilladelse, hvor begge forældre skulle underskrive.

Landsretten lægger vægt på følgende i dommen:

  • forælderne har næsten ingen kontakt har haft med hinanden siden samlivsophævelsen i november 2015
  • der er højt konfliktniveau mellem forældrene
  • forælderen har kun set barnet få gange siden samlivsophævelsen (3 x overvågede samvær)
  • Statsforvaltningen havde efterfølgende ophævet samværet på nuværende tidspunkt
  • forælderen har nægtet at udlevere barnets italienske pas
  • forælderen har i meget begrænset omfang vist interesse for barnet

Den fælles forældremyndighed ophæves med dommen, og den anden forælder får fremover den fulde forældremyndighed over barnet.

 

Juristens analyse af dommen

Uddannet cand.jur./jurist, Alexander Bojsens, analyse af afgørelsen:

Dommen er interessant, fordi mange forældre er i tvivl om, hvor meget der skal til, før de kan få den fulde forældremyndighed.

Forældremyndighed har som udgangspunktet intet med samvær at gøre. Men i denne sag indgik det bl.a. i landsrettens vurdering, at kontakten mellem forælderen og barnet var sparsom, og at dette bl.a. var afgørende for, om landsretten mente, at forældrene kunne samarbejde til barnets bedste.

I landsretten kom det dog også frem, at der var problemer med at pas og andre dokumenter, som forældre med fælles forældremyndighed skulle underskrive. Om problemerne med samtykke til papirer har været det springende punkt for landsrettens resultat er ikke til at sige, men det har i hvert fald haft indflydelse, siden landsretten ophævede den fælles forældremyndighed (i modsætning til byretten).

Man kan derfor udlede af dommen, at sparsom kontakt mellem forældrene og højt konfliktniveau indgår i vurderingen af, om fælles forældremyndighed skal ophæves. Men det er ikke nødvendigvis ens betydende med, at sparsom kontakt mellem den ene forælder og barnet i sig selv kan medføre, at der kan træffes afgørelse om eneforældremyndighed.

 

Brug for hjælp til forældremyndighed?

Der er aldrig to sager, der er ens. For der er aldrig to familier, der er ens.

Derfor kan det være en god idé at få personlig rådgivning og vejledning i forhold til lige præcis din situation. Du behøves dog ikke betale mange tusinde kroner til en jurist eller advokat for at få hjælp og rådgivning.

Med et medlemskab hos Familieregler.dk får du som skilsmisseforælder adskillige fordele, der kan hjælpe dig med din situation.

Du får bl.a. følgende fordele som medlem:

  • Adgang til lukket Facebook-community, hvor du kan få svar på dine spørgsmål samt sparring af jurist og andre skilsmisseforældre om fx regler for forældremyndighed og en vurdering af dine muligheder
  • Mulighed for at se Facebook-live og online foredrag om forskellige temaer til skilsmisseforældre eller relaterede til skilsmisseforældre
  • Mulighed for at læse vores e-bøger “Samvær, forælder rettigheder og bidrag” og “Børnebidrag og udgifter
  • Adgang til vores online brevkasse, hvor du kan læse svar fra eksperter

Og meget mere. Du får alle fordelene til en fast pris hver måned, så du ikke behøves være nervøs for en dyr advokatregning, der blev dyrere, end du troede. Og der er selvfølgelig ingen binding eller skjulte gebyrer.

Læs mere om medlemskabet her:

 

LÆS OM MEDLEMSKABET HER

 

Skrevet af Alexander
Alexander er uddannet jurist/cand.jur. og er rådgiver på Familieregler.dk.

Skriv et svar.