Familieregler.dk LIVE: Sådan gør du ved manglende udlevering af barn

Se dette online foredrag, hvor du får styr på, hvad du kan gøre ved manglende overholdelse af aftale/afgørelse.

Du vil bl.a. kunne høre mere om, hvad du kan gøre som samværsforælder. Her gennemgås reglerne for automatisk erstatningssamvær fx hvilke betingelser der skal være opfyldt, hvornår man ikke kan få erstatningssamvær osv.

Derudover gennemgås det også, hvordan du kontakter familieretten, hvilket er relevant for både bopælsforældre og samværsforældre. Det gennemgås, hvordan du opretter en sag på minretssag.dk, hvad du skal uploade og beskrive samt hvad der sker til selve mødet i familieretten.

Program:

  • Automatisk erstatningssamvær
  • Sådan kontakter man retten (og sådan foregår mødet)
  • Betydning ift. en evt. sag i Familieretshuset eller familieretten
  • Tak for i dag

Til sidst beskrives det kort, hvilken betydning manglende overholdelse af aftale eller afgørelse kan have for en sag om samvær, bopæl eller forældremyndighed – selvom dette selvfølgelig vil være en konkret vurdering fra sag til sag.

Resten af indholdet er kun for månedlig og årlig-medlemmer.
Bliv medlem her