Ændring af samvær – guide til regler og hvordan man gør

Ændring af samvær

Ændring af samvær. Hvordan ændrer man samværet? Hvad kan Familieretshuset hjælpe med? Hvad gør man, hvis barnet ikke vil på samvær? Og må man lade vær med at udlevere barnet som aftalt? 

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Har du brug for mere hjælp, kan du overveje at blive medlem hos Familieregler.dk. Som medlem kan du bl.a. få hjælp af uddannet jurist til dine spørgsmål og problemer.

Læs mere om medlemskabet her.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Ændring af samvær

Vil du ændre samværet? Eller er det noget, som den anden forælder ønsker?

Ændring af samværet kan ske på 2 måder:

 1. Forældrene kan selv aftale ændringen
 2. Familieretshuset træffer afgørelse om at ændre samværet

Kan forældrene ikke selv blive enige om at ændre samværsordningen skal ændringen ske via Familieretshuset. Det er også det, der førhen hed Statsforvaltningen, men pr. 1. april 2019 har skiftet navn.

Du kan ansøge om at få ændret samværet her.

Du skal vælge fanen “Forældreansvar (forældremyndighed, bopæl og samvær” og den blanket, der hedder “Ansøgning om ændring eller fastsættelse af samvær (hvis du er forælder)“.

Herefter skal du logge ind med nem-id og følge trinene for udfyldelsen. Vær opmærksom på, at den anden forælder kommer til at se din ansøgning.

Du kan læse om, hvad der helt præcist derefter sker herunder.

 

Hvad sker der efter, jeg har ansøgt om ændring af samværet?

Når du anmoder om at få ændret samværet, vil Familieretshuset stå for sagsbehandlingen.

De vil normalt indkalde jer begge til et indledende møde. Det indledende møde kan indeholde flere ‘elementer’, som kan hjælpe jer.

Familieretshuset kan bl.a. hjælpe jer med:

 • Juridisk vejledning
 • Børnesagkyndig rådgivning
 • Konfliktmægling

Det kan for eksempel være juridisk vejledning i, hvad samværsændringen har af betydning.

Eller det kan være børnesagkyndig rådgivning, hvor en uddannet børnepsykolog kan hjælpe jer med fokus på, hvad der er bedst for barnet.

Der vil som regel også indgå en form for konfliktmægling, hvor forældrene får “renset” fejlfortolkning og mindre misforståelser, hvor fokus er på at lytte til hinanden, ikke afbryde og ikke tale nedsættende til hinanden.

På det første møde vil Familieretshuset normalt ikke træffe nogle afgørelser. De vil forsøge at danne sig et overblik over jeres situation og hjælpe jer med selv at indgå en aftale.

Hvis I ikke kan blive enige om en ændring af samværet kan sagen sendes videre til juridisk sagsbehandling, hvor Familieretshuset bl.a. kan høre barnet, indhente udtalelser fra diverse myndigheder og til sidst træffe afgørelse.

 

Barnet vil ikke på samvær – skal jeg ændre samværet?

Vil barnet ikke på samvær?

Det er en udfordring, jeg ofte støder på – og som mange forældre spørger til. For hvad gør man som forælder, når barnet absolut ikke vil afsted?

Udgangspunktet er jo, at samværaftaler skal overholdes.

Men det kan være, at barnet giver udtryk for ikke at ville på samvær – enten direkte eller indirekte. Der kan være flere årsager til dette, som man forælder bør forsøge at afhjælpe.

Årsagerne til, at barnet ikke vil på samvær, kan for eksempel skyldes:

 • Barnet føler sig som fremmed eller som gæst hos samværsforælderen
 • Samværsforælderen er flyttet sammen med ny kæreste og måske også dennes børn
 • Samværsforælderen taler negativt om bopælsforælderen
 • Samværet er for kort, og barnet når ikke at falde til ro
 • Barnet bliver presset til mere samvær imod barnets inderste vilje
 • Der er for stor forskel mellem barnets to hjem
 • Barnet føler sig ikke tryg nok ved samværsforælderen
 • Bopælsforælderen har en modstand over for samværet

Man bør først finde ud af, hvorfor barnet ikke vil på samvær. Derefter kan man forsøge at finde frem til en løsning. Det kan i den forbindelse være en god idé at få hjælp fra Familieretshuset.

Kan forældrene ikke selv indgå en ny aftale om at få ændret samværets omfang, skal man kontakte Familieretshuset.

Hvis man som samværsforælder er blevet afskåret fra at se sit barn, og man mener, det ikke er til barnets bedste, skal man kontakte Familieretshuset hurtigst muligt og evt. undersøge muligheden for at søge om midlertidig kontaktbevarende samvær.

 

Må jeg tilbageholde samværet?

Mange forældre spørger, om de må lade vær med at udlevere barnet – altså fx tilbageholde samværet.

Som udgangspunkt skal du udlevere barnet, hvis I har aftalt det.

Aftaler om samvær skal overholdes – uanset om de er skriftlige eller mundtlige. Der skal være en meget tungtvejende grund til ikke at udlevere barnet som aftalt.

Hvis du ikke udleverer barnet, kan den anden forælder kontakte familieretten, som kan kræve barnet udleveret. Dommeren i retten kan tildele den tilbageholdene forælder dagsbøder for hver dag, der går, hvor barnet ikke bliver udleveret som aftalt. Dette kræver dog en skriftlig samværsaftale eller afgørelse med en såkaldt tvangsfuldbyrdelsesklausul.

Man bør dog altid forsøge indbyrdes at finde en løsning. Er det fordi, at barnet skal have en pause fra samværet? Snak med samværsforælderen om det og forsøg at nå frem til, hvordan det kan løse sig og husk at have barnets tarv i baghovedet.

I ganske få tilfælde kan man som forælder overveje, om det vil være det bedste for barnet at tilbageholde barnet.

Det kan for eksempel være i tilfælde af:

 • Forælderen er i påvirket tilstand (alkoholisk eller euforiserende)
 • Forælderen har udtrykt trusler om vold eller ydet vold over for barnet eller forælderen

Eller lignende slemme tilfælde. Er der ikke tale om så grelle tilfælde, bør man som forælder i stedet kontakte Familieretshuset hurtigst muligt med henblik på at få ændret samværets omfang i stedet for selv at tilbageholde barnet.

 

Stop af samvær

Mener du, at det bedste for barnet vil være stop af samvær (samværsstop)?

Dette kaldes også for ophævelse af samvær.

Processen er den samme som enhver anden ændring af samværet. Udgangspunktet er, at aftaler om samvær skal overholdes, indtil man selv kan aftale andet, eller man få en afgørelse fra Familieretshuset eller retten.

Der skal som udgangspunkt meget til at stoppe samværet.

Hvis en teenager på 16 år udtrykker, at han/hun ikke ønsker, at der skal være nogen skriftlig samværsaftale, men at teenageren selv ønsker at kunne tage hen til samværsforælderen, når teenageren ønsker det, kan det være en tungtvejende nok grund.

Men det kræver, at ændringen af samværsaftalen enten aftales mellem forældrene selv, eller at man kontakte Familieretshuset.

 

Hvad hvis jeg gerne vil have mere samvær med barnet?

Er du samværsforælder?

Og mener du, at det vil være til barnets bedste at opholde sig mere hos dig?

Så er processen den samme som enhver anden ændring af samværet. Du skal først forsøge at aftale det med den anden forælder. Kan det ikke lade sig gøre, skal du kontakte Familieretshuset og søge om optrapning af samværet.

Da Familieretshuset ofte kan have lange sagsbehandlingstider og er tilbageholdne med at træffe ‘midlertidige’ afgørelser, anbefales det, at du anmoder om øget samvær 2-3 måneder før, du tænker, det vil oplagt at optrappe samværet.

Du anmoder om ændring af samværet her.

 

Få mere hjælp til regler for ændring af samvær

Har du brug for mere hjælp til reglerne for ændring af samværet?

Så kan du få hjælp som medlem af Familieregler.dk.

For et fast beløb hver måned, kan du få rådgivning til bl.a. at få ændret samværet. Du kan fx stille dine eventuelle spørgsmål i vores Facebook-community.

Du kan også læse vores e-bøger, guides og meget mere.

Som medlem får du nemlig bl.a. følgende fordele til et fast beløb hver måned:

Der er naturligvis ingen binding eller skjulte gebyrer. Så du kan til enhver tid melde dig ud igen.

Du kan læse mere om medlemskabet her:

 

LÆS OM MEDLEMSKAB HOS FAMILIEREGLER.DK HER

 

Skrevet af Alexander
Alexander er uddannet jurist/cand.jur. og er rådgiver på Familieregler.dk.

Skriv et svar.