Fælles forældremyndighed ferie og samvær – læs mere her

fælles forældremyndighed ferie

Fælles forældremyndighed ferie og samvær. Hvordan er reglerne for feriesamvær? Hvad med jul og nytår? Hvad siger lovgivningen? Og hvad hvis bopælsforælder melder ferie i ferierne? Og har man så som samværsforælder ret til erstatningssamvær?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Husk, du kan få meget mere hjælp ved at melde dig ind som medlem af Familieregler.dk. Læs mere om fordelene ved medlemskabet her.

Læs hele artiklen herunder.

Fælles forældremyndighed ferie

Har I fælles forældremyndighed? Og er du i tvivl om relgerne for ferie og samvær?

Udgangspunktet er, at I selv skal blive enige om samværets omfang i ferier. Dette kan I selv aftale i en juridisk gyldig samværsaftale. Dette gælder faktisk, uanset om I har fælles forældremyndighed eller den ene af jer har fuld forældremyndighed.

Forældremyndigheden og samvær har nemlig ikke rigtig noget med hinanden at gøre.

Hvis I som forældre dog ikke selv kan blive enige, kan Familieretshuset træffe afgørelse om feriesamvær. 

Det betyder, at Familieretshuset selv kan bestemme, hvor meget barnet skal være hvor i ferieperioder og lignende.

Se vores video herunder om 3 tips til ferie og samvær i samværsaftalen (varer 2:06):

(Artiklen fortsætter under videoen…)

(-)

Få aftalt feriesamvær

Som nævnt skal I først og fremmest selv forsøge at få aftalt ferie og samvær.

Især for samværsforældre er dette vigtigt at forsøge. Udgangspunktet er, at bopælsforælderen kan melde ferie i almindelige ferie- og helligdagsperioder.

Som nævnt i videoen ovenover er det en god idé at få aftalt det bedst muligt i samværsaftalen. Ellers kan der opstå mange konflikter.

I forhold til jul og nytår bør I for eksempel sikre, at aftalen indeholder:

  • Aftale om, at der er feriesamvær i jul og nytår (hvis det er til barnets bedste)
  • Hvilke dage dækker over jul og nytår? (fra d. 23.-27. december med skift og så fra d. 27. december-2. januar?)
  • Hvilket tidspunkt skal skiftet ske på (morgen, eftermiddag, aften eller?)

Aftalen bør også indeholder aftaler om, hvor meget barnet skal være hvor i andre ferieperioder som fx efterårsferie, vinterferie, påskeferie, sommerferie, pinse, Kr. Himmelsfart og lignende.

Hvis I ikke kan blive enige, kan Familieretshuset træffe afgørelse. Læs mere herunder.

 

Familieretshuset – hvis I ikke kan blive enige om ferie og samvær

Hvis I slet ikke kan blive enige om, hvor meget barnet skal være hvor i ferierne kan Familieretshuset i sidste ende træffe afgørelse.

Ved særskilte anmodning om samvær i ferie vil sagen blive visiteret som § 6-sag (gul sag), som kan behandles af Familieretshuset. Dermed er det i princippet ikke nødvendigt med advokat, fordi sagen ikke ryger i retten, men kun behandles af Familieretshuset – men det kan være en rigtig god idé at få rådgivning til sagen fx ved at melde dig ind som medlem af Familieregler.dk.

Der står nemlig i forældreansvarsvejledningen punkt 5.1.2.:

“(…) En særskilt anmodning om fastsættelse af feriesamvær vil som udgangspunkt skulle visiteres til behandling som en § 6-sag, hvor Familieretshuset træffer afgørelse efter § 26 i lov om Familieretshuset, da afgørelsen ikke vil være indgribende for barnet.”

Det kan være en god idé at have styr på argumenter og lignende inden et møde i Familieretshuset og dermed være godt forberedt. Dette kan du få hjælp til ved at se nogle af vores mange Facebook-live (online foredrag) samt få juridisk rådgivning.

Bortfald af samvær i bopælsforælderens ferie

Hvis der er tale om ferie inden for almindelige ferie- og helligdagsperioder, kan bopælsforælderen melde ferie, selvom det går ud over samværsforælderens samvær.

Udgangspunktet i lovgivningen er, at hvis der ikke er aftale eller afgørelse om samvær, har samværsforælderen ikke samvær. Dette gælder både for det “ordinære”/”løbende” samvær, men også for feriesamvær.

Hvis der ikke er nogen aftale eller afgørelse om, at samværsforælderen har ret til ferie, kan bopælsforælderen vælge at melde ferie i denne periode, uden samværsforælderen kan gøre noget ved det. Dette gælder dog kun inden for almindelige ferie- og helligdagsperioder.

Det er noget, de rer beskrevet nærmere i “ugens dom”, da vi havde det som tema for medlemmer af Familieregler.dk. Du kan læse ugens dom her: Ugens dom: samvær og ferie – aflysning af samvær i jul.

Hvis bopælsforælderen ønsker at afholde ferie uden for almindelige ferie- og helligdagsperioder, skal dette være særligt velbegrundet. Reglerne for dette står beskrevet i forældreansvarsvejledningens punkt 5.2.2., hvor der bl.a. står:

“Hvis bopælsforælderen vil placere sin ferie med barnet uden for almindelige ferie- og helligdagsperioder på en sådan måde, at det går ud over barnets samvær med samværsforælderen, og der ikke kan opnås enighed mellem forældrene om dette, skal bopælsforælderen søge om bortfald af det samvær, der falder sammen med den ønskede ferie.”

 

Erstatningssamvær ved ferie

Du skal være opmærksom på, at normalt har samværsforælderen ret til automatisk erstatningssamvær, hvis samværet ikke overholdes. Det vil sige, at hvis bopælsforælderen ikke udleverer barnet som aftalt, så vil samværsforælderen kunne have ret til at få erstattet samværet næste uge samme tid og samme sted.

Der gælder dog nogle betingelser for dette. Fx må den manglende udlevering ikke være samværsforælderens egen skyld. Derudover skal samværsforælderen også straks give meddelelse om, at han/hun ønsker erstatningssamvær.

Der gælder desuden en regel i lovgivningen om, at erstatningssamvær ikke gælder for ferie og helligdagssamvær. Der står nemlig bl.a. i forældreansvarsvejledningens punkt 5.6., som bygger på principper i forældreansvarsloven om ferie:

“Muligheden for at få et automatisk erstatningssamvær gælder kun i forhold til det løbende samvær. Dette betyder, at der ikke er automatisk erstatningssamvær, hvis et ferie- eller helligdagssamvær ikke gennemføres. Hvis et barn ikke udleveres til ferie- eller helligdagssamvær, må samværsforælderen således henvises til at søge samværet fuldbyrdet ved familierettens medvirken. Dette skyldes, at det ikke er muligt at erstatte ferie- og helligdagssamvær på samme måde som det løbende samvær.”

 

Brug for mere hjælp til fælles forældremyndighed og ferie?

Har du brug for mere hjælp til regler, lovgivning og lignende om ferie og samvær?

Eller blot brug for hjælp til lovgivning for skilsmisseforældre generelt?

Så kan du melde dig ind som medlem af Familieregler.dk. Som medlem får du mange fordele. For eksempel adgang til vores lukkede Facebook-community, online foredrag, mulighed for at se alle vores tidligere afholdte online foredrag samt læse vores e-bøger.

Du får også adgang til vores online foredrag: “Jul & nytår – ferie og samvær“, som går mere i dybden med reglerne på 35 minutter.

Læs mere om fordelene som medlem her.

Skrevet af Alexander
Alexander er uddannet jurist/cand.jur. og er rådgiver på Familieregler.dk.

Skriv et svar.