Kan man få deleordning (7/7-ordning)?

Mange samværsforældre ønsker meget forståeligt så meget tid med deres barn eller børn som muligt. Derfor er der mange samværsforældre, der ligeledes har et ønske om en 7/7-ordning (hvilket også kaldes for en deleordning).

I denne artikel kan du få mere viden om, hvornår Familieretshuset eller familieretten træffer afgørelse om deleordning (7/7-ordning) samt se vores video længere nede.

Men hvordan foregår sager om deleordning (7/7-ordning) rent faktisk?

 

Sager om deleordning i det familieretlige system

Udgangspunktet er da også rent juridisk, at hvis forældrene selv kan nå til enighed om omfanget af samværet, så kan forældrene selv aftale en 7/7-ordning (deleordning). Dette kan sagtens gøres uden om Familieretshuset, således der ikke involveres øvrige myndigheder.

Hvis forældrene dog IKKE kan nå til enighed om, hvor meget samvær der skal være, så er det i sidste ende enten Familieretshuset eller familieretten, der kan træffe afgørelse om det.

Familieretshuset eller retten træffer afgørelse ud fra en helhedsvurdering og vil derfor oplyse sagen. Til brug for dette vil de bl.a. kunne gøre følgende:

  • Indhente udtalelse fra institution/skole/læge/kommune, hvis det er relevant
  • Partshøre begge forældre
  • Afholde børnesamtale med barnet, hvis barnet har alderen til det, og det vurderes at være nødvendigt i sagen

Der er aldrig to sager, der er ens, men hvis der er for højt konfliktniveau og for dårligt samarbejde, kan Familieretshuset eller retten vurdere, at det vil være bedst for barnet med en fast base, hvor barnet opholder sig mest, og at der derfor i stedet skal være en 9/5-ordning eller lignende.

Dog er der set eksempler, hvor forældrene tog sagen til det, der dengang hed Statsforvaltningen (og i dag hedder Familieretshuset), og hvor der blev truffet afgørelse om en deleordning (7/7-ordning). Det kan du læse mere om herunder.

 

Se video om afgørelse på deleordning (7/7-ordning)

Herunder kan du se vores video fra vores online foredrag “Afgørelser om deleordning“, som blev afholdt for medlemmer af Familieregler.dk i vores Facebook-gruppe.

I afgørelsen kom det, der dengang hed Familiestyrelsen frem til, at samværet skulle ændres fra en 9/5-ordning til en 7/7-ordning. Principperne for fastsættelse af samvær og principperne for klage over afgørelse er de samme, hvorfor afgørelsen stadig har betydning den dag i dag.

Du kan se video om afgørelsen her:

 

Læs mere om deleordning (7/7-ordning) her

Hvis du vil vide mere om deleordning (7/7-ordning), kan du læse mere om det her:

Husk, at du kan melde dig ind som medlem af Familieregler.dk og få de første 14 dage gratis.

Skrevet af Alexander
Alexander er uddannet jurist/cand.jur. og er rådgiver på Familieregler.dk.

Skriv et svar.