Samværsaftale – få tips om regler, ændring og misligholdelse HER

Samværsaftale familieregler.dk

Samværsaftale. Hvad er det? Hvad skal samværsaftalen indeholde? Hvad hvis aftalen ikke overholdes? Eller hvis den ene forælder ønsker ændring af aftalen?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Hvis du har brug for mere hjælp, kan du melde dig ind og blive medlem hos Familieregler.dk. Læs mere om medlemskabet her.

Læs hele artiklen herunder.

 

Hvad er en samværsaftale?

En samværsaftale er en aftale mellem to forældre om, hvor meget barnet skal være hvor.

Medmindre der er aftalt ‘delt bopæl‘, vil den forælder, der ikke har barnets bopæl, være samværsforælderen. Der er derfor to begreber for hver forælder:

 1. Bopælsforælder
 2. Samværsforælder

Samværsaftalen vil beskrive, hvor meget samværet skal være på. Men hvorfor overhoved lave en skriftlig samværsaftale?

 

Hvorfor lave en skriftlig samværsaftale?

I forbindelse med at man som par går fra hinanden er der meget juridisk at tænke på. Hvad skal der ske med boligen? Hvad med økonomien? Og meget andet.

Hvis man kan undgå juridisk papirarbejde, er det for mange at foretrække. Papirarbejdet kan være omstændigt og bøvlet. Og måske kan I som forældre sagtens finde ud af, hvor meget barnet skal være hvor i forbindelse med, at I går fra hinanden? Så hvorfor overhoved lave en samværsaftale?

Uden skriftlig samværsaftale kan du risikere følgende:

 • Samværsforælderen i princippet ikke noget samvær
 • Samværsforælderen kan i princippet ikke kræve aftale om samvær håndhævet, hvis bopælsforælderen fx ikke udleverer barnet som aftalt
 • Unødige konflikter og tvister, fordi der er tvivl om, hvad der er aftalen (dage, tidspunkter, ændringer osv.)

Lad os se lidt nærmere på det.

 

Ingen ret til samvær uden samværsaftale?

Hvis der ikke er lavet nogen samværsaftale, har samværsforælderen i princippet ikke nogen ret til samvær.

Det kan lyde lidt hårdt og er sat juridisk på spidsen, men understreger vigtigheden af at have en skriftlig og juridisk gyldig samværsaftale.

En mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig, siger man. Men i forhold til samvær, skal der være en skriftlig aftale, før samværsforælderen kan kræve samværet gennemført. Det betyder, at hvis bopælsforælderen pludselig ikke længere overholder den mundtlige aftale om samvær, kan samværsforælderen ikke gøre noget ved det.

Så selvom der er en mundtlig aftale, giver det kun samværsforælderen ret til samvær, så længe den mundtlige aftale overholdes. Dette hænger også sammen med reglerne for tvangsfuldbyrdelse, som er det næste, du skal være opmærksom på.

 

Ingen ret til at kræve barnet udleveret, hvis bopælsforælderen ikke overholder den mundtlige aftale?

En samværsaftale ikke håndhæves, hvis den ikke er skriftlig og uden en såkaldt ‘tvangsfuldbyrdelsesklausul’.

Måske tænker du, at I som forældre har et godt samarbejde på nuværende tidspunkt. Derfor kan I sagtens klare jer med en mundtlig aftale, for hvorfor lave unødigt papirarbejde, der skal sendes frem og tilbage, underskrives osv. Det er jo bare juridisk bøvl.

Men desværre ses det ofte, at samarbejdet kan ændre sig i fremtiden.

Sat lidt på spidsen, så hvis der ikke er nogen samværsaftale, kan samværsforælderen ikke gøre noget ved det, hvis bopælsforælderen ikke overholder samværsaftalen.

Hvis der dog er en skriftlig samværsaftale, kan samværsforælderen få familierettens hjælp til at håndhæve aftalen, hvis der er det, man kalder for en ‘tvangsfuldbyrdelsesklausul’. Familieretten kan bl.a. tildele bopælsforælderen dagsbøder. Familieretten bruger nærmest aldrig tvang til udlevering af barnet fx med politiets hjælp, men teoretisk set har en dommer i retten kompetencer til at gøre det.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at hvis samværsforælderen ikke overholder samværsaftalen, kan bopælsforælderen også få hjælp fra familieretten.

 

Unødige konflikter uden en skriftlig samværsaftale?

Mange forældre aftaler mundtligt, hvordan samværet skal være.

Og måske plejer skiftet at være et bestemt tidspunkt. Men hvad nu hvis den ene forælder pludselig ikke overholder dette, men først kommer med barnet senere? Måske er det ikke verdens største problem. Men du kunne have eller har også andre planer, og så er det da ikke særlig hensigtsmæssigt, at barnet bliver udleveret senere end normalt.

Men hvad er aftalen omkring det præcise tidspunkt? Det har I nok ikke aftalt helt præcist, og derfor kan det ende ud i en konflikt.

Og hvad med sommerferie? Hvad med barnets fødselsdag? Hvad med særlige traditioner som fx julemiddage?

Måske er der et ‘vi plejer’, men lige pludselig kan det ændre sig. Og hvad gør I så?

Det kan hurtigt give anledning til konflikter, hvis I ikke har taget højde for det hele i en skriftlig og juridisk gyldig samværsaftale. Hvis der er taget stilling til det hele, er der også klare og rene linjer, og derfor kan I også undgå en række unødige konflikter.

Men hvad skal man så skrive i samværsaftalen?

 

Hvad bør en god skriftlig samværsaftale indeholde?

Som medlem af Familieregler.dk får du en skabelon til en samværsaftale, som du kan bruge. Den tager højde for en række af de forhold, som du skal være særligt opmærksom på. For eksempel indeholder skabelonen til samværsaftalen en juridisk korrekt tvangsfuldbyrdelsesklausul og beskriver retten til automatisk erstatningssamvær, så ingen af jer er i tvivl.

I bør i selve samværsaftalen bl.a. beskrive følgende:

 • Hvordan skal det løbende samvær være (hverdage og weekender)?
 • Hvordan skal samværet være på helligdage og andre mærkedage (fødselsdage mv.)?
 • Hvordan opdeles jul og nytår?
 • Hvor meget samvær skal der være i sommerferien? Og hvem har ret til at ‘vælge først’ – og hvornår skal denne have valgt feriesamværet?
 • Tvangsfuldbyrdelsesklausul
 • Retten til automatisk erstatningssamvær
 • Skal kommunikationen foregå på nogen særlig måde (kun telefon i nødstilfælde og ellers Messenger eller SMS)?
 • Skal der laves en ‘logbog’ over, som barnet har med sig, som beskriver, hvad der er sket siden sidst, og hvad hver forælder skal være opmærksom på?
 • Skal der være andre særlige regler for samarbejdet?

Og i princippet er der ikke nogen grænser for, hvad I ellers kan aftale. Selvfølgelig kan visse aftalevilkår mere være en ‘hensigtserklæring’, som ikke nødvendigvis holder i retten, men det er altid en god idé at aftale så meget som muligt, så ingen af jer er i tvivl om noget.

 

Samværsaftale ændring

Når først en samværsaftale er blevet indgået, skal den overholdes.

Barnet skal udleveres, som det står beskrevet i samværsaftalen. Der kan dog være argumenter for at ændre samværsaftalen.

Det kan for eksempel være, hvis samværsforælderen ikke overholder samværsaftalen tilstrækkeligt mange gange. Eller hvis barnet bliver ældre, og tilknytningen mellem barnet og samværsforælderen bliver bedre.

Uanset grunden skal samværsaftalen ændres efter reglerne. Ellers vil ændringen ikke være gyldig.

Samværsaftaler kan ændres på 2 måder:

 1. I begge indgår en ny, skriftlig samværsaftale
 2. Afgørelse om ændringen fra Familieretshuset

Den ene for forælder kan derfor ikke selv bare lave om på samværsaftalen. Det samme gælder, hvis bopælsforælderen ønsker ophør af samværet.

Begge forældre skal være enige om ændringen, eller også skal der startes en sag om ændringen hos Familieretshuset.

Der er selvfølgelig visse tilfælde, hvor der kan være rimelige grunde til ikke at udlevere barnet. Af eksempler kan nævnes tilfælde, hvor den ene forælder ikke tager tilstrækkeligt hensyn til barnets sikkerhed. For eksempel hvis den ene forælder ikke har passende autostol til barnet, og denne forælder skal køre i bil med barnet.

Men husk på, at der skal være tungtvejende grunde til ikke at overholde samværsaftalen. Det er ikke nok, at barnet har givet udtryk for, at barnet ikke vil følge samværsaftalen. I dette tilfælde skal samværsaftalen ændres ved aftale eller afgørelse fra Familieretshuset.

Hvis samværsaftalen ikke overholdes, kan den anden forælder bl.a. få hjælp fra familieretten, der kan tildele dagsbøder til den forælder, der ikke overholder aftalen.

 

Hvad gør jeg, hvis samværsaftalen ikke overholdes?

Hvis samværsaftalen ikke overholdes er det vigtigt, at du reagerer.

Hvis det er bopælsforælderen, der ikke overholder samværsaftalen, skal samværsforælderen gøre følgende:

 1. Bede om automatisk erstatningssamvær
 2. Kontakte familieretten, hvis samværsaftalen fortsat ikke overholdes

Så først og fremmest skal samværsforælderen besked om, at der ønskes automatisk erstatningssamvær.

Reglerne om automatisk erstatningssamvær gælder dog kun for det løbende samvær. Det vil sige samværet i almindelige hverdage og weekender og ikke feriesamvær og lignende. Det betyder, at samværsforælderen får ret til erstatningssamvær for det tabte i den næste uge – samme tid og samme sted.

Hvis samværsaftalen fortsat ikke overholdes, og bopælsforælderen heller ikke overholder reglerne for erstatningssamværet, skal samværsforælderen kontakte familieretten for at få hjælp. Førhen var det fogeden, men siden 1. april 2019 har det været det nyoprettede “familieretten”. Familieretten har dog samme kompetencer som fogeden.

I familieretten er en dommer, som bl.a. har kompetencer til at tildele dagsbøder for hver dag, der går, hvor samværsaftalen ikke overholdes. Teoretisk set har familieretten også kompetencer til at forlange barnet udleveret med tvang og politiet, men i praksis sker det aldrig efter de nye skilsmisseregler fra 1. april 2019.

Hvis det er samværsforælderen, der ikke overholder samværsaftalen, er principperne de samme. Bopælsforælderen skal i så fald kontakte familieretten.

Hvad der sker i familieretten, og hvordan du skal kontakte familieretten, kan du få hjælp til, hvis du er medlem. Læs mere om medlemskabet her.

 

Samværsaftale eksempel

Vil du have en skabelon til samværsaftalen? Så du kan se et eksempel på, hvordan en samværsaftale kan se ud?

Som medlem af Familieregler.dk får du adgang til en skabelon til samværsaftalen.

Du kan læse mere om medlemskab hos Familieregler.dk herunder.

 

Brug form mere hjælp til samværsaftalen?

Har du brug for hjælp til at lave en god samværsaftale? Eller bare brug for hjælp til reglerne for samværsaftaler?

Så kan du som medlem af Familieregler.dk downloade vores skabelon til samværsaftalen. Du får også adgang til mange andre skabeloner fx skabelon til børnebidragsaftale og skabelon til konfirmationsbidragsaftale.

Du kan også stille dine spørgsmål i vores Facebook-community, og som plus- eller premium-medlem kan du også stille spørgsmål til brevkassen.

Derudover får du som medlem også adgang til:

 • E-bøger om regler for forældre, der ikke bor sammen (samvær, bopæl, forældremyndighed, bidrag og meget mere)
 • Facebook-community med ligesindede forældre, som du kan sparre med og få hjælp fra
 • Online brevkasse hvor du kan læse svar fra uddannet jurist

Og meget mere.

 

Læs mere om medlemskab hos Familieregler.dk her

 

Skrevet af Alexander
Alexander er uddannet jurist/cand.jur. og er rådgiver på Familieregler.dk.

Skriv et svar.