Samværschikane – guide til regler og hvordan du gør

Samværschikane Familieregler.dk

Samværschikane. Hvad er det? Hvordan er reglerne? Hvad siger loven? Og hvad skal man gøre?

Det kan du læse meget mere om i denne artikel.

Hvis du har brug for hjælp efter at have læst artiklen, så meld dig ind som medlem hos Familieregler.dk til en fast pris pr. måned og ingen binding for at få hjælp. Læs mere om medlemskabet her.

Læs hele artiklen herunder.

 

Hvad er samværschikane?

Samværschikane kan være, når bopælsforælderen ikke udleverer barnet som aftalt.

Der kan dog også være samværschikane i den omvendte situation – altså, hvor samværsforælderen ikke udleverer barnet efter endt samvær som aftalt. Dette kaldes ofte også for samarbejdschikane.

Samarbejdschikane kan også være, hvis en forælder truer med vold eller lignende. Samarbejdschikane kan faktisk også være at forbyde den anden forælder at se barnet uden saglig begrundelse.

Men hvad kan du gøre, hvis du oplever samværschikane? Læs med herunder.

 

Hvad gør man ved samværschikane?

Hvis du oplever, at den ene forælder ikke udleverer barnet som aftalt, skal du gøre følgende:

  1. Hvis du er samværsforælder, så meddele, at du ønsker automatisk erstatningssamvær
  2. Tjekke om I har en skriftlig aftale med en såkaldt tvangsfuldbyrdelsesklausul
  3. Hvis den manglende udlevering fortsætter, så kontakte familieretten vedrørende manglende udlevering af barnet

Det er en betingelse for at få en dommers hjælp til sagen, at I har en skriftlig samværsaftale med en såkaldt ‘tvangsfuldbyrdelsesklausul‘. I skal med andre ord have aftalt, at I kan få en dommers hjælp, hvis den ene ikke overholder aftalen.

Ved manglende udlevering af barnet, skal der være en skriftlig samværsaftale med en tvangsfuldbyrdelsesklausul, før sagen kan tages i familieretten.

Hvis I ikke har en skriftlig samværsaftale med tvangsfuldbyrdelsesklausul, skal I blive enige om at ændre samværsaftalen og få skrevet den ind. Hvis I ikke kan blive enige, skal du kontakte Familieretshuset med henblik på at få ændret samværsaftalen, så tvangsfuldbyrdelsesklausulen kan blive skrevet ind i aftalen.

Vores skabelon til samværsaftale indeholder naturligvis en tvangsfuldbyrdelsesklausul skrevet juridisk korrekt. Du kan downloade skabelonen her.

 

Familieretten ved manglende udlevering af barnet

Hvis samværsaftalen indeholder en tvangsfuldbyrdelsesklausul, og den manglende udlevering fortsætter, kan du kontakte familieretten.

Familieretten blev oprettet for nylig og er en afdeling under byretten. Førhen var det fogedretten, der hjalp med udleveringssager, men siden 1. april 2019 er det familieretten.

Som nævnt er det et krav, at der er en skriftlig samværsaftale med en tvangsfuldbyrdelsesklausul. Ellers vil familieretten slet ikke kigge på sagen.

Ved længerevarende manglende udlevering, skal du kontakte familieretten. Førhen var det fogedretten, men siden d. 1. april 2019 er reglerne lavet om med de nye skilsmisseregler.

Hvis der foreligger en skriftlig samværsaftale med tvangsfuldbyrdelsesklausul, kan du få hjælp fra familieretten, hvis barnet stadig ikke er blevet udleveret som aftalt. Her vil en dommer se nærmere på sagens omstændigheder. Dommeren vil som regel indkalde begge forældre hurtigst muligt til et møde. Her hører dommeren, hvad der er op og ned i sagen.

Dommeren fortæller hvordan reglerne er, og som regel løses de fleste sager herefter. Det kan dog være, at bopælsforælderen mener, der er grund til ikke at udlever. Og i så fald kan dommeren fx indkalde barnet til en børnesamtale. Hvis barnet er i teenage-alderen, og til en børnesamtale i retten giver udtryk for ikke at ville på samvær, vil en dommer normalt ikke gøre noget ved det.

Hvis der dog ikke er en saglig grund til tilbageholdelsen af barnet, kan dommeren pålægge dagsbøder for hver dag, der går, hvor barnet ikke udleveres. Teoretisk set har en dommer i familieretten kompetence til at få udleveret barnet med magt, men særligt efter d. 1. april 2019 (den nye skilsmisselovgivning) vil det næsten aldrig ske.

Husk dog også, at der er en automatisk ret til erstatningssamvær, som du kan læse mere om herunder.

 

Har man ret til automatisk erstatningssamvær?

Hvis bopælsforælderen ikke udleverer barnet som aftalt, har du som udgangspunkt ret til det, man kalder for automatisk erstatningssamvær.

Det betyder, at samværsforælderen får en automatisk ret til samvær i den næste uge på samme tid og samme sted. Hvis der fx er aftale om en 11/3-ordning med start hver anden fredag, og bopælsforælderen ikke udleverer barnet om fredagen, har samværsforælderen ret til samvær fra fredagen næste uge samme tid.

Der gælder dog følgende regler om erstatningssamvær:

  • Det manglende samvær må ikke skyldes samværsforælderen
  • Samværsforælderen skal straks give besked om, at han/hun ønsker automatisk erstatningssamvær
  • Der er tale om ‘løbende samvær‘, det vil sige ikke ferie- og helligdagssamvær

Dette står bl.a. i forældreansvarsbekendtgørelsens § 9, hvor der står:

§ 9. Hvis et aftalt eller fastsat samvær ikke gennemføres, er der samvær i den efterfølgende uge i det omfang og på det tidspunkt og de vilkår, som er aftalt eller fastsat (automatisk erstatningssamvær), jf. dog stk. 2 og 3. Automatisk erstatningssamvær efter 1. pkt. forudsætter,

1) at den manglende gennemførelse af det fastsatte eller aftalte samvær ikke skyldes samværsforælderens forhold, og

2) at samværsforælderen straks efter, at samværet ikke er blevet gennemført, giver bopælsforælderen meddelelse om, at han eller hun ønsker automatisk erstatningssamvær.”

Reglerne står nærmere uddybet i forældreansvarsvejledningens punkt 5.6. Vi svarer ofte på spørgsmål om reglerne for samværschikane og erstatningssamvær i vores Facebook-community, som du kan være en del af som medlem af Familieregler.dk.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ønsker udlevere barnet til samvær?

Ofte bunder samværschikanen i forskellige årsager. Det kan være, at barnet har givet udtryk for, at det ikke vil have samvær med samværsforælderen længere.

Og så må man tage en snak med barnet om det og som forældre forsøge at løse udfordringerne. Det er i sidste ende begge forældres ansvar, at barnet har samvær med den forælder, som det ikke bor hos. Men hvis samværet ikke vil være til barnets bedste, kan det være bedre at få ændret samværsaftalen.

Hvis du er bopælsforælder og ikke ønsker at udlevere barnet, fordi du mener samværsaftalen ikke er det bedste for barnet, skal du kontakte Familieretshuset for at få ændret samværsaftalen, hvis I som forældre ikke selv kan blive enige.

En samværsaftale skal som udgangspunkt overholdes. Hvis du mener, at den ikke er til barnets bedste, skal I blive enige om at ændre den. Eller også skal du tage sagen i Familieretshuset.

En samværsaftale skal som udgangspunkt overholdes af begge forældre. Uanset årsag – også fx sygdom eller barnet af den ene eller anden grund har ændret holdning til samværet. Bopælsforælderen må herefter starte en sag i Familieretshuset. Der kan dog være enkelte undtagelser, hvor det vil være til barnets bedste ikke at udlevere barnet, men det vil som udgangspunkt være en misligholdelse af samværsaftalen.

Det kan være en god idé at høre, hvad andre forældre har gjort i en sådan situation og evt. tage en snak med en jurist, inden du tilbageholder barnet.

 

Brug for mere hjælp til samværschikane eller lignende?

Har du brug for mere hjælp til regler ofr samværschikane? Eller bare regler for adskilte forældre?

Så er et medlemskab hos Familieregler.dk noget for dig.

Som medlem af Familieregler.dk får du adskillige fordele, som giver dig bedre kendskab til reglerne og dine rettigheder og pligter. Få bedre viden og meld dig ind i dag.

Medlemmer af Familieregler.dk får for en fast pris hver måned bl.a. adgang til:

Og meget mere. Der er selvfølgelig ingen binding eller skjulte gebyrer.

Læs mere om medlemskabet her

 

 

 

 

Skrevet af Alexander
Alexander er uddannet jurist/cand.jur. og er rådgiver på Familieregler.dk.

Skriv et svar.