Samværsordning – sådan får I styr på samværet

samværsordning

Samværsordning. Hvilken er det bedste for barnet? Hvordan laver vi en god samværsaftale? Hvad sker der, hvis vi ikke kan blive enige? Hvordan foregår sagerne i Familieretshuset (det nye Statsforvaltningen)?

Det og meget mere kan du læse om i denne artikel.

Har du brug for mere hjælp efter at have læst artiklen, kan du melde dig ind som medlem hos os. Du kan læse om fordelene som medlem her.

Læs hele artiklen herunder.

Samværsordning

Når I som forældre går fra hinanden, er det vigtigt, at I finder den rette samværsordning.

Samvær vil sige, hvornår barnet skal være hvor. Barnet vil have bopæl hos den ene af jer, medmindre I aftaler delt bopæl.

Har I ikke aftalt at dele barnets bopæl vil den ene af jer være bopælsforælderen, og den anden vil være samværsforælderen.

Barnet har ret til samvær med den forælder, barnet ikke bor hos. I har som skilsmisseforældre et fælles ansvar for, at barnet har kontakt til den forælder, som barnet ikke bor hos. Det står i forældresansvarslovens § 19:

“§ 19. Barnets forbindelse med begge forældre søges bevaret ved, at barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos.

Stk. 2. Forældrene har et fælles ansvar for, at barnet har samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos, og for transporten af barnet i forbindelse med samvær.”

Kan I ikke selv blive enige om samværets omfang, kan Familieretshuset (det nye Statsforvaltningen) træffe afgørelse. Familieretshuset vil træffe afgørelse om, hvad der er til barnets bedste.

 

Hvad er en samværsordning?

Men hvad er en samværsordning overhoved? Hvad betyder det?

Samvær vil sige, hvor barnet opholder sig hos den forælder, som barnet ikke bor hos.

Der findes flere forskellige former for samværsordninger. Samvær kan også bare være en aftalt telefonsamtale. Normalt hører man dog om følgende ordninger:

 • “7/7-ordninger”
 • “6/8-ordninger”
 • “10/4-ordninger”

Hvis I som forældre lige er gået fra hinanden kan det virke forvirrende med disse tal, så lad mig forklare det lidt nærmere.

Tallene 7/7, 10/4 osv. henviser til, hvor mange overnatninger barnet er hvor på en 14-dagesperiode.

Hvis barnet har en 7/7-ordning betyder det, at barnet er 7 nætter hos den ene forælder og 7 nætter hos den anden forælder. Tallene forklarer ikke noget om, hvornår der er skiftedage, og på hvilket tidspunkt barnet skal skifte fra den ene forælde til den anden forælder.

Nogle forældre aftaler, at barnet skifter fra den ene forælder til den anden forælder om fredagen efter institution/skole i en 7/7-ordning. Men det afhænger af barnet, dets alder, og hvad barnet trives bedst med.

Man kan godt aftale andet end samvær ud fra en 14-dagesperiode. For eksempel kan man aftale en 14/14-ordning, hvor barnet er 14 nætter hos den ene og 14 hos den anden. Dette kan for eksempel være relevant for ældre børn, der synes, at en 7/7 vil være for stressende og indeholder for ofte skiftedage.

Men hvilken samværsordning er så det bedste for barnet? Det kan du læse mere om herunder.

 

 

Hvilken samværsordning er den rette?

Der er ikke to familier og to børn, der er ens.

Derfor er det svært at give generelle retningslinjer for, hvilke samværsordninger der er det bedste for lige præcis dit barn.

I bør derfor forsøge at tage udgangspunkt i jeres barn. Mit første råd til dig er at få lavet en skriftlig samværsaftale og evaluer den løbende i forhold til, hvordan barnet håndterer samværet. Vær åben over for eventuelle ændringer. Tænk ikke på, hvad der er retfærdigt for dig som forælder, men tænk i stedet på barnet, og hvordan barnet har det med samværet.

Jeg kan dog godt forklare lidt om, hvordan Familieretshuset træffer afgørelse om samværet. For hvis I ikke selv kan blive enige om samværet, kan Familieretshuset i sidste ende bestemme, hvor meget samvær der skal være.

 

Konkret vurdering ud fra den konkrete situation

Familieretshuset vil altid træffe afgørelse ud fra en konkret vurdering i forhold til den konkrete situation.

Der er som nævnt aldrig 2 børn der er ens. Noget kan fungere for et barn, mens det slet ikke vil fungere for et andet barn.

Derfor vil Familieretshuset træffe afgørelse ud fra, hvad der vil være bedste for barnet ved at belyse barnets perspektiv og høre på forældrenes argumenter.

Familieretshuset vil i sager om samvær for eksempel kunne:

 • Indhente udtalelser fra institution, kommune, læge osv.
 • Afholde børnesamtale, hvis barnet har alderen og modenheden til det (normalt fra barnet minimum er 6-7 år)
 • Høre begge forældre ad i forhold til deres argumenter og påstande

Det kan være en god idé at få juridisk hjælp i forbindelse med en sag om samvær, hvis den ender i Familieretshuset, fordi Familieretshuset lægger vægt på jeres argumenter.

 

1 overnatning pr. år ift. barnets alder eller?

Er det bedste for barnet 1 overnatning hos samværsforælderen for barnets hvert fyldte år?

Så barnets alder er afgørende for antallet af overnatninger på følgende måde:

 • Er barnet fyldt 1 år = 1 overnatning på en 14-dagesperiode hos samværsforælderen
 • Er barnet fyldt 2 år = 2 overnatninger på en 14-dagesperiode hos samværsforælderen
 • Er barnet fyldt 3 år = 3 overnatninger på en 14-dagesperiode hos samværsforælderen
 • Osv.

Men som nævnt er det ikke noget, Familieretshuset i praksis bruger, fordi det altid vil være en konkret vurdering. Hvad hvis barnet er 2 år, og barnet slet ikke har haft nogen kontakt med samværsforælderen de sidste 10 måneder? Så kan man risikere, at barnet slet ikke har nogen tilknytning til samværsforælderen, og så vil 2 overnatninger være meget for en, som barnet ikke har en tilknytning til.

Derfor kan ovenstående være en fin rettesnor, men man bør altid tilpasse samværsordningen til barnet. Når Familieretshuset træffer afgørelse gør de det som nævnt også ved at belyse barnets perspektiv i form af udtalelser fra diverse myndigheder samt høre på forældrenes argumenter, så samværsordningen så vidt muligt bliver til barnets bedste.

Som medlem af Familieregler.dk får du adgang til vores e-bog “Samvær, forælder rettigheder og bidrag“, som forklarer meget mere om sagerne i Familieretshuset. Læs mere om medlemskabet her.

 

Hvordan laver vi selv en samværsaftale?

Selvom Familieretshuset kan være sidste udvej skal I huske på, at I selv kan indgå en samværsaftale. Så længe I kan blive enige.

Jeg anbefaler dog, at samværsaftalen er skriftlig. Jeg møder mange klienter, der siger: “Jamen, vores dialog og forhold har altid været god, lige indtil….“. Du ved aldrig hvad fremtiden byder.

Hvis I har lavet en god, skriftlig samværsaftale er der ikke noget at være i tvivl om. Mundtlige aftaler er juridisk lige så bindende som skriftlige. Men mundtlige aftaler kan i praksis ikke håndhæves. Mundtlige aftaler er derfor i praksis lige så bindende som ingen aftale.

Der er mange forhold at tage stilling til i samværsaftalen. For eksempel bør skiftene/overleveringen aftales nærmere. Og hvordan skal julen deles? Mange skilsmisseforældre begår fx den fejl blot at skrive: “xx har barnet til jul i de lige år, og xx har barnet til jul i de ulige år“.

Men hvad forstås ved jul? Er det kun d. 24. december? Eller er det d. 23-27 december? Det skal aftales nærmere i samværsaftalen.

Som medlem af Familieregler.dk får du en skabelon til samværsaftale, som tager højde for mange af de væsentlige forhold. Hvis du er premium-medlem kigger vi også gerne samværsaftalen igennem for eventuelle fejl, mangler osv.

Læs mere om medlemskabet på Familieregler.dk her.

 

Hvad hvis vi ikke kan blive enige om samværsordningen?

Hvis I ikke kan blive enige om, hvilken samværsordning I mener vil være den rette for barnet, kan I få hjælp fra Familieretshuset.

Familieretshuset har kompetence til at træffe afgørelse om samværets omfang. Hvis sagen er særlig kompleks eller indeholder vold eller misbrug, kan Familieretshuset sende sagen til familieretten (afdeling under byretten) med afgørelse af en dommer via retssag.

Hvis Familieretshuset eller familieretten har truffet afgørelse om samværet, skal afgørelsen overholdes. Hvis afgørelsen ikke bliver overholdt, kan den forælder, der ikke overholder afgørelsen, risikere at få dagsbøder for hver dag, der går, hvor afgørelsen ikke bliver overholdt.

Enhver af jer kan anmode om Familieretshusets hjælp til at fastsætte samværet. Alle sådanne sager starter i Familieretshuset.

 

Sagsforløbet i Familieretshuset, hvis I ikke kan blive enige

Normalt vil Familieretshusets proces være nogenlunde således:

 • Familieretshuset modtager anmodning fra én eller begge forældre
 • Familieretshuset “scanner” sagen for at finde ud af, om den eventuelt skal behandles af familieretten
 • Hvis Familieretshuset mener, den ikke behøves at behandles af familieretten, indkalder Familieretshuset begge forældre til første møde
 • Første møde i Familieretshuset afholdes. Dette vil typisk være en form for konfliktmæglingsmøde, der normalt også indeholder det, man kalder for børnesagkyndig rådgivning. Familieretshuset træffer som udgangspunkt ikke afgørelse om noget på det første møde, men kan fx tage stilling til evt. midlertidig kontaktbevarende samvær
 • Kan forældrene ikke selv blive enige på første møde, kan sagen sendes videre til ‘juridisk sagsbehandling
 • Familieretshuset indhenter udtalelser fra diverse myndigheder og indkalder barnet til børnesamtale, hvis barnet har alderen og modenheden til det
 • Familieretshuset partshører forældrene
 • Familieretshuset træffer i sidste ende afgørelse om samværet

I mellem de forskellige trin kan der dog ske meget, så det selve processen kan stadig være forskellig fra sag til sag. Nogle sager stoppet også allerede efter første møde i Familieretshuset – hvis forældrene fx bliver enige om en samværsaftale.

Når Familieretshuset har truffet afgørelse om samværet, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Hvis Familieretshuset ikke selv genoptager sagen eller ændrer afgørelsen, behandles klagen af en dommer i retten, men der kræves ikke advokat.

Dog kan det være en god idé at kigge nærmere på vores skabelon til klage over afgørelse, som du kan anvende. Du får skabelonen som medlem af Familieregler.dk.

 

Få mere hjælp til samværsordning

Har du brug for mere hjælp til regler og gode tips til valg af samværsordning?

Så kan du får hjælp som medlem af Familieregler.dk.

Alle medlemmer får en række fordele, som er relevant for dig, hvis du er skilsmisseforælder eller er kender en, der er skilsmisseforælder.

Medlemmer af Familieregler.dk får for en fast pris hver måned bl.a. adgang til:

Og meget mere. Der er selvfølgelig ingen binding eller skjulte gebyrer.

Læs mere om medlemskabet her

 

 

 

 

Skrevet af Alexander
Alexander er uddannet jurist/cand.jur. og er rådgiver på Familieregler.dk.

Skriv et svar.