Ugens dom: Argumenter i samværssager

Argumenter i sager om samvær
Argumenter i samværssager. Hvilke argumenter skal man bruge i Familieretshuset (det nye Statsforvaltningen)? Hvad kan tale for det, som man ønsker i forhold til samvær? Bliv bedre forberedt inden mødet ved at læse denne afgørelse.

I ugens dom kigger vi hver uge nærmere på en afgørelse af Familieretshuset/Statsforvaltningen, retten, Ankestyrelsen eller Familiestyrelsen. Vi analyserer afgørelsen og kommenterer den, så du kan få et bedre indblik i, hvordan der bliver truffet afgørelse i sager om samvær, bopæl, forældremyndighed og børnebidrag.

I denne uge kigger vi nærmere på en afgørelse fra år 2012 om et 4-årigt barn. Der var en 10/4-ordning inden klagen, samværsforælder endte med at få medhold i klagen og fik en overnatning ekstra i en 14-dages periode. Derudover endte samværsforælderen med også at få hjemvist sagen til fornyet sagsbehandling med henblik på vurdering af, om deleordning ville kunne komme på tale.

Du kan læse hele artiklen herunder som medlem af Familieregler.dk. Læs mere om medlemskabet her.

Resten af indholdet er kun for månedlig og årlig-medlemmer.
Bliv medlem her