Ugens dom: Ophævelse af samvær med et 10-årigt barn

Hvad er de vigtigste ting man har fokus på og hvad bliver der lagt vægt på i afgørelser om samvær?

Det kan du læse mere om i denne artikel.

I ugens dom kigger vi hver uge nærmere på en afgørelse af Familieretshuset/Statsforvaltningen, retten, Ankestyrelsen eller Familiestyrelsen. Vi analyserer afgørelsen og kommenterer den, så du kan få et bedre indblik i, hvordan der bliver truffet afgørelse i sager om samvær, bopæl, forældremyndighed og børnebidrag.

I denne uge kigger vi nærmere på en afgørelse om samvær hvor farens samvær med sin 10-årig søn bliver ophævet, selvom faren har haft samvær i flere år.

Der er aldrig to sager, der er ens. Har du brug for hjælp eller sparring til din situation, kan du derfor melde dig ind som medlem af Familieregler.dk og få mere hjælp. I sidste uge startede vi temaet ”Hvor meget samvær hvornår (del 1-børn under 6 år)”. Vi fortsætter i denne uge med temaet, og er derfor kommet til ”Hvor meget samvær hvornår (del 2-børn fra 6 til 18 år)”.

Læs hele artiklen herunder.

Om afgørelsen – kort fortalt

Vær opmærksom på, at Statsforvaltningen er blevet lavet om til Familieretshuset og der er ikke noget der hedder Familiestyrelsen mere. Vil man derfor anke en afgørelse fra Familieretshuset i dag, skal det gøres til Familieretten.

Ugens dom (afgørelse TFA2010.516FS for Familiestyrelsen) handler om en 10-årig dreng der har haft samvær med sin far i flere år. Dette samvær blev indskrænket og moren søgte senere om hel ophævelse af samværet hos Statsforvaltningen/Familieretshuset. Ophævelsen af farens samvær sker i 2009 efter afgørelse af Statsforvaltningen/Familieretshuset. Det sker på baggrund af drengens særlige behov og vanskeligheder.

I sagen blev der lagt vægt på de oplysninger, som den pågældende kommune havde om drengen og udtalelser for Centerklassen i kommunen. Det fremgik at der var mistanke om en diagnose inden for autisme. Oplysningerne fortalte, at drengen ikke var alderssvarende udviklet hverken fagligt, socialt, kommunikativt og motorisk. Drengen havde brug for en meget struktureret og overskuelig hverdag. Selv de små ændringer i hverdagen var svært for ham.

Faren vælger at anke dommen til Familiestyrelsen, men Familiestyrelsen ændrer ikke Statsforvaltningens/familieretshusets afgørelse om ophævelse af samværet.

Kort om samvær

Som skrevet i tidligere artikel, så er samvær altid en konkret vurdering.

Barnet kan stadig ikke selv bestemme samvær, så længe barnet ikke er fyldt 18 år. Men når barnet begynder at være i alderen fra 6 år og op efter, kan barnet godt begynde at udtrykke sig sprogligt eller udtrykke sig gennem sin adfærd og opførsel på en sådan måde, at det er lettere at høre barnet, end hvis barnet var under 6 år.

Når der træffes afgørelser i samværssager, sker det med den overordnet faktor at finde ud af hvad der er bedst for barnet og hvilke behov barnet har og det vil altid være en konkret vurdering fra sag til sag.

En række punkter der er i fokus er:

  • barnets behov
  • barnets tilknytning
  • barnets robusthed

Det er naturligt, at samvær ændres løbende i takt med at barnet bliver ældre. Der vil nemlig højst sandsynligt ske en ændring i barnets behov hermed. Alt efter barnets alder er der derefter også nogle forskellige punkter som kan inddrages.

Hvis der er tale om et mindre barn kigger man ofte på:

  • hvordan barnet reagerer på samværet
  • om der er afvigelser på hvordan barnet eller normalt opfører sig
  • om barnet bliver stille og indadvendt eller udfarende – ændrer barnet adfærd, så kan det være et tegn på at samværet skal ændres.

Hvis der er tale om et større barn eller en ung, kan det være at barnet/den unge selv giver udtryk for at samværet skal ændres og nogle gange er det en kombination af det ovenstående.

Sagen i Statsforvaltningen/Familieretshuset

Ugens dom startede i Statsforvaltningen/Familieretshuset – da alle sager, der handler om familien starter her.

Moren og faren ophævede deres samliv da deres barn var 2 år. Faren havde haft samvær siden barnet var 3 år. Da drengen når en alder på 9 år, aftaler moren og faren en indskrænkning i samværet med faren til hver fjerde weekend. Da drengen er fyldt 10 år, ansøger moren om ophævelse af farens samvær hos Statsforvaltningen/Familieretshuset, da barnet i nogle uger kun ville have dagssamvær med faren og at det efterfølgende slet ikke havde været muligt at få barnet i samvær. Barnet blev hysterisk og skreg når han skulle have samvær med faren.

Statsforvaltningen/Familieretshuset indhentede oplysninger fra Centerklasserne og Børn og Familie afdelingen hos kommunen og lagde vægt på at barnet havde særligt stort behov et struktureret og genkendeligt miljø, da drengen blev angstprovokeret over for mange ting. Statsforvaltningen/Familieretshuset havde ikke indkaldt drengen til en samtale. Statsforvaltningen/Familieretshuset vurderede at samværet stressede drengen og ophævede farens samvær.

Sagen i Familiestyrelsen

Faren anker sagen til Familiestyrelsen/Familieretten om at få fastsat samvær og evt. som et overvåget samvær til at begynde med. Familiestyrelsen/Familieretten stadfæstede. Statsforvaltningens/Familieretshusets afgørelse i 2010. Det betyder at Familiestyrelsen/Familieretten ikke ændrede afgørelsen. Begrundelsen for Familiestyrelsen/Familieretten er den samme. Familiestyrelsen/Familieretten har også indhentet yderligere oplysninger om drengen fra kommunen og har lagt vægt på de oplysninger de har fået i forbindelse med behandlingen af sagen. Derudover fremhæver Familiestyrelsen/Familieretten, at der ikke har været samvær i en længere periode og at det i sammenhæng med, at der skal til at starte yderligere undersøgelser af drengen, er bedst, at samvær ikke fastsættes på nuværende tidspunkt.  Familiestyrelsen/Familieretten vil ikke gå med til at fastsætte samvær og så risikere at det ud fra de undersøgelser der skal til at starte, at ophæve samværet igen.

Til sidst anfører Familiestyrelsen/Familieretten at afgørelsen ikke betyder, at faren ikke kan få fastsat samvær i fremtiden.

Juristens analyse af afgørelse om samvær

Uddannet cand.jur./jurist, Frederikke Gustavsen, analyse af afgørelsen:

At retten kommer frem til at ophæve samværet kan virke meget voldsomt og alene det synes jeg gjorde denne afgørelse interessant. Fordi hvilke faktorer er afgørende for at man kommer frem til den her afgørelse?

Både Statsforvaltningen og Familiestyrelsen kom frem til det samme. I samværssager er det barnets behov der er det vigtigste i sagen. Her er det tydeligt, at Familiestyrelsen har haft det i fokus men også faktorer som barnets tilknytning og barnets robusthed.

Kombinationen af samvær og drengens særlige behov samt robusthed gør, at samværet bliver ophævet. Det har man kunne konstatere, da drengen ændrede opførsel, når det blev tid til samvær med faren. Samværet skete hver fjerde weekend og det har i denne sag for drengen været en afbrydelse af drengens hverdag således han ikke har kunne klare det, fordi der går for lang tid imellem samværet og fordi det kun varer en weekend. Det har nærmere været en ændring eller en afbrydelse af drengens strukturerede hverdag. Sammenholdt med drengens robusthed har samværet ikke gavnet drengen på daværende tidspunkt. Drengens robusthed har sandsynligvis ikke været særlig god, da der var mistanke om, at han led af autisme og derfor heller ikke var alderssvarende med en 10-årig.

Samvær er ikke i sig selv en hindring for en struktureret og genkendelig hverdag for drengen. Det er en vigtig pointe Familiestyrelsen kommer med i deres afgørelse. Samvær kan godt være struktureret for drengen hvis samværsaftalen havde set anderledes ud (fx 7/7deleordning). Det samvær der på daværende tidspunkt var aftalt, var på grund af drengens særlige behov og vanskeligheder, kun stressende for ham, fordi han ikke kunne håndtere det. Det der forhåbentlig var meningen med de undersøgelser, der skulle til at begynde, var at det skulle hjælpe drengen med at få opbygget en hverdag og så længe man var i gang med det, blev der taget en beslutning om at lade samværet forblive ophævet på det tidspunkt. Det kan i og sig betyde at faren vil have en chance for at søge om samvær senere, når man evt. er færdige med undersøgelser og har fået opbygget en hverdag for drengen. Det er også noget Familiestyrelsen pointerer i afgørelsen.

Det er naturligt, at drengens tilknytning var større hos moren, da drengen nærmest kun havde haft samvær med moren og begrænset med faren. Statsforvaltningen og Familiestyrelsen har derfor naturligvis også vurderet at tilknytningen til moren var størst, efter omstændighederne på det tidspunkt.

Familiestyrelsen har afgjort sagen ud fra hvad barnet havde brug for.

Når det så er sagt er der tale om en gammel afgørelse og man skal derfor huske på, at vores samfund har ændret sig i mellemtiden. En ophævelse om samvær meget indgribende og vi ser ikke så mange af de afgørelser i dag, da der skal rigtig meget til, før man ophæver et samvær. Derfor er det ikke nødvendigvis det samme resultat man ville komme frem til, hvis samme sag skulle afgøres i dag. Men afgørelsen er stadig relevant, da familieretten i dag overordnet behandler sagerne inden for samme rammer, som Familiestyrelsen gjorde.

 

Brug for hjælp til regler for samvær og retssag?

Der er aldrig to sager, der er ens. For der er aldrig to familier, der er ens.

Derfor kan det være en god idé at få personlig rådgivning og vejledning i forhold til lige præcis din situation. Du behøves dog ikke betale mange tusinde kroner til en jurist eller advokat for at få hjælp og rådgivning.

Med et medlemskab hos Familieregler.dk får du som skilsmisseforælder adskillige fordele, der kan hjælpe dig med din situation.

Du får bl.a. følgende fordele som medlem:

  • Adgang til lukket Facebook-community, hvor du kan få svar på dine spørgsmål samt sparring af jurist og andre skilsmisseforældre
  • Mulighed for at se Facebook-live og online foredrag om forskellige temaer til skilsmisseforældre eller relaterede til skilsmisseforældre
  • Mulighed for at læse vores e-bøger “Samvær, forælder rettigheder og bidrag” og “Børnebidrag og udgifter“
  • Adgang til vores online brevkasse

Og meget mere. Alle disse fordele får du til en fast pris hver måned, så du ikke behøves være nervøs for en dyr advokatregning, der blev dyrere, end du troede. Og der er selvfølgelig ingen binding eller skjulte gebyrer.

 

LÆS MERE OM MEDLEMSKABET HER

 

Skriv et svar.