Ugens dom: samvær og ferie – aflysning af samvær i jul

Ferie og samvær afgørelse

Samvær ferie. Hvordan er reglerne for feriesamvær? Hvad kan man udlede af forældreansvarsloven? Har bopælsforælder ret til ferie med barnet, selvom det går ud over samværsforælderen?

Det kan du læse mere om i denne artikel.

I ugens dom kigger vi hver uge nærmere på en afgørelse af Familieretshuset/Statsforvaltningen, retten, Ankestyrelsen eller Familiestyrelsen. Vi analyserer afgørelsen og kommenterer den, så du kan få et bedre indblik i, hvordan der bliver truffet afgørelse i sager om samvær, bopæl, forældremyndighed og børnebidrag.

I denne uge kigger vi nærmere på en afgørelse fra år 2016 om bopælsforælderens ret til at melde ferie inden for almindelige ferie- og helligdagsperioder.

Der er aldrig to sager, der er ens. Har du brug for hjælp eller sparring til din situation, kan du derfor melde dig ind som medlem af Familieregler.dk og få mere hjælp.

Læs mere om medlemskabet her.

Du kan læse hele artiklen herunder.

 

Om afgørelsen om samvær og ferie

Afgørelsen har domsnummeret TFA2017.55 og sagsnummer 2016-1310-05942. 

Da nye forældreansvarslov kom til, var man spændt på, hvordan det daværende Statsforvaltningen og Ankestyrelsen (klagemyndigheden) ville fortolke sager om ferie og samvær.

Med denne afgørelse blev det slået fast, at man skelner mellem ferie inden for kontra uden for “almindelige ferie- og helligdagsperioder”. Siden denne principelle afgørelse er retsstillingen ikke blevet ændret via nye regler eller praksis, som er blevet offentlig kendt.

Afgørelsen vedrører bopælsforælderens ferie fra fredag d. 18. december til mandag d. 21. december. Børnene havde i denne periode løbende samvær med samværsforælderen – det vil sige det ordinære samvær. Der var ikke nogen aftalt eller afgørelse om noget konkret feriesamvær i denne periode.

Samværsforælderen ville gerne have haft samvær med børnene i denne periode. Bopælsforælderen ville omvendt have børnene, fordi det lå inden for almindelig ferieperiode. Det er vigtigt at slå fast, at der ikke var nogen aftale eller afgørelse om samvær i ferieperioder eller lignende.

 

Ankestyrelsens resultat

Ankestyrelsen skriver bl.a. som begrundelse:

“Ved vurderingen af, at bopælsforælderens ferie lå inden for den almindelige ferie- og helligdagsperiode, lægger vi vægt på, at børnene går på X Skole, og at børnene ifølge skolens hjemmeside havde juleferie i perioden lørdag den 19. december 2015 til 3. januar 2016 begge dage inklusive.

Ved afgørelsen om, at samværet burde være bortfaldet, lægger vi vægt på, at bopælsforælderens ferie med børnene ikke faldt sammen med børnenes feriesamvær med samværsforælderen.”

Men betyder det så, at bopælsforælderen kan melde ferie, hvis der ikke er nogen aftale eller afgørelse om feriesamvær?

Til det spørgsmål fastslog Ankestyrelsen:

“Bopælsforælderens ret til ferie medfører, at barnets løbende samvær med samværsforælderen bortfalder, uden at bopælsforælderen skal være enig med samværsforælderen eller søge om bortfald af det løbende samvær hos Statsforvaltningen.”

 

Juristens analyse af afgørelse om bopælsforælders ret til ferie

Uddannet cand.jur./jurist, Alexander Bojsens, analyse af afgørelsen:

Kigger man i forældreansvarsloven og forældreansvarsvejledningen kan det være svært at få øje på reglerne for, om hvorvidt bopælsforælderen må holde ferie inden for almindelig ferieperiode, selvom det går ud over samværsforælderens løbende samvær.

Der står (lidt uklart) i forældreansvarsvejledningens punkt 5.5.2.:

“Bopælsforælderen kan således ikke frit placere sin ferie med barnet i ferie- og helligdagsperioderne, idet ferien skal placeres under hensyn til, hvornår barnet er på ferie med samværsforælderen.

Hvis bopælsforælderen vil placere sin ferie med barnet uden for almindelige ferie- og helligdagsperioder på en sådan måde, at det går ud over barnets samvær med samværsforælderen, og der ikke kan opnås enighed mellem forældrene om dette, skal bopælsforælderen søge om bortfald af det samvær, der falder sammen med den ønskede ferie.”

I praksis må det fortolkes modsætningsvist. Det vil sige, at hvis ferien ikke er uden for almindelige ferie- og helligdagsperioder, er der ikke de samme krav. Dette er fastslået i ugens dom.

I følge denne principafgørelse kan bopælsforælderen afholde ferie, selvom det går ud over samværsforælderens samvær, når:

  • det er inden for almindelige ferie- og helligdagsperioder
  • der ikke er nogen afgørelse/aftale om samvær i ferier

Afgørelsen understreger ligeledes vigtigheden af, at forældre – og i høj grad samværsforælderen – gør sig nogle overvejelser om samvær i ferie- og helligdagsperioder.

Dog bør man som forældre altid tænke, hvad der er bedst for barnet. Vælger man som bopælsforælder at udnytte denne ret i strid med barnets bedste, vil det af samværsforælderen kunne bruges som argument i en eventuel sag. Hele afgørelsen kan læses som en del af Ankestyrelsens principafgørelse 45-16 om samvær mv.

 

Brug for hjælp til regler for ferie og samvær?

Der er aldrig to sager, der er ens. For der er aldrig to familier, der er ens.

Derfor kan det være en god idé at få personlig rådgivning og vejledning i forhold til lige præcis din situation. Du behøves dog ikke betale mange tusinde kroner til en jurist eller advokat for at få hjælp og rådgivning.

Med et medlemskab hos Familieregler.dk får du som skilsmisseforælder adskillige fordele, der kan hjælpe dig med din situation.

Du får bl.a. følgende fordele som medlem:

Og meget mere. Alle disse fordele får du til en fast pris hver måned, så du ikke behøves være nervøs for en dyr advokatregning, der blev dyrere, end du troede. Og der er selvfølgelig ingen binding eller skjulte gebyrer.

Læs mere om medlemskabet her:

 

LÆS OM MEDLEMSKABET HER

 

Skrevet af Alexander
Alexander er uddannet jurist/cand.jur. og er rådgiver på Familieregler.dk.

Skriv et svar.